Delte ut klimapris

Lars Haltbrekken og Mimi Bjerkestrand delte i dag ut Utdanningsforbundets nye klimapris til barnehager og skoler for første gang.

Vinneren av klimaprisen

Naturvernforbundet har et samarbeid med Utdanningsforbundet og har sittet i juryen til prisen.

– Samarbeidet med Utdanningsforbundet er viktig for Naturvernforbundet. Klimaprisen til barnehager og skoler som gjør en ekstra innsats for miljøet og klimaet tror vi vil inspirere flere til å ta del i det viktige miljøarbeidet, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Vinnerne som får 50.000 kroner hver er Sætra barnehage i Trondheim, Birkenlund skole i Arendal og Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana. Prisen ble delt ut på Utdanningsforbundets landsmøte på Lillestrøm.

– Vi er stolte over å gi vår første klimapris til disse vinnerne. De utmerker seg med godt læringsarbeid og stort engasjement, sier Mimi Bjerkestrand, leder av Utdanningsforbundet. Hun sier at de tre vinnerne går foran og gjør noe ekstra for klimaet, enten det handler om holdninger eller praktiske tiltak.

• Sætra barnehage har en rekke miljøprosjekter gående i hverdagen og har kjøpt solcellepaneler til en skole i Nepal for pengene de har spart på å kutte strømforbruket sitt.

• Birkenlund skole deltar i et internasjonalt samarbeid for å bedre miljøholdningene blant elever og ansatte, jobber aktivt med uteskole, arrangerer klimaseminarer og lærer elevene økonomisk bilkjøring som er mindre skadelig for miljøet.

• Polarsirkelen videregående skole utmerker seg med et innovativt og konkret arbeid med et klimabygg som skal produsere mer energi enn det bruker, og som skal bli en læringsarena for videre klimaundervisning.

Bakgrunnen for prisen er Utdanningsforbundets ønske om at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger.

– Vi synes det er spesielt positivt når skoler og barnehager ser klimaspørsmål i et internasjonalt perspektiv, for er det noe som er en global utfordring, så er det klimatrusselen, sier Bjerkestrand.