Derfor må olja ligge

Regjeringen slipper oljebransjen til i Arktis. Men klimaforskerne advarer mot å hente opp mer olje og gass hvis vi skal unngå klimakatastrofe.

National Oceanic and Atmospheric

FNs klimapanel har satt opp et «karbonbudsjett» over hvor mye CO2 vi har råd til å slippe ut i atmosfæren hvis vi skal oppnå målet om å unngå mer enn to graders oppvarming. Budsjettet tilsier at omtrent 80 prosent av de kjente reservene av fossil energi vi har, må bli liggende under bakken. 

Under klimaforhandlingene i Paris ble man enige om å øke ambisjonene til å unngå en temperaturøkning på mer enn 1,5 grader. Det betyr i så fall at enda mer må bli liggende. Forskningen er helt klar på at oljeboring i Arktis ikke er forenlig med disse målene. Her er noen eksempler:

FNs klimasjef: klart nei 

I 2015 ble Karen Christiana Figueres Olsen dette i rollen som FNs klimasjef spurt om man kunne bore olje i Artis og stadig nå klimamålene. Hun svarte klart nei : 

«it is neither economic nor environmentally compatible to drill for oil in the Arctic”  

 

Klima-nestor sier klart nei

James Hansen, en av verdens mest kjente klimaforskere, og tidligere professor ved Goddard-instituttet i NASA, nå Professor ved Columbia University Earth Insititute, var klar i sin tale i 2015, da han skrev et åpent brev til Norske myndigheter der han advarte kraftig mot å åpne Arktis for oljeboring.  

“As a climate scientist I find continued Arctic oil exploration to be clearly at odds with the well-being of future generations”

«The decision to license further oil extraction in the Barents Sea, if executed, gives oil companies access to enormous reserves of oil and gas in the very ecosystems most vulnerable to climate change. (..)  proceeding with the 23rd licensing round would group Norway amongst the world’s most unrelenting contributors to fossil fuel business-as-usual, making Norway party to the greatest intergenerational injustice ever committed.» 

Neppe juridisk holdbart

Beate Sjåfjell. Professor dr.juris  and Anita, Margrethe Halvorssen, Førstelektor ved University of Denver har publisert en artikkel som vurderer om det er juridisk holdbart å åpne Arktis

“Continuing with the Norwegian fossil fuel industry on a large scale will make it impossible for Norway to fulfil its obligation to ensure a liveable environment. Not exploiting oil and gas in the Arctic is an obvious first place to draw the line” –

Økonomer: Artis må spares

En studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature har regnet på hvilken olje som bør bli liggende ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Studien konkluderer med at all olje og gass nord for polarsirkelen må bli liggende for å unngå to graders oppvarming:

“We estimate there to be 100 billion barrels of oil (including natural gas liquids) and 35 trillion cubic metres of gas in fields within the Arctic Circle that are not being produced as of 2010. However, none is produced in any region in either of the 2°C scenarios before 2050. These results indicate to us that all Arctic resources should be classified as unburnable” (Mcglade and Ekins 2015)

SSB: olje-kutt er effektivt

Argumentet om at norsk oljeproduksjon vil redusere utslippene globalt stemmer heller ikke. I 2013 konkluderte SSB med at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon, faller globale CO 2 -utslipp med ca. en million tonn (som tilsvarer f.eks. omlag to prosent av Norges årlige utslipp).