Derfor må vi bruke færre plastposer

Plastpose eller handlenett? Det beste for miljøet er alltid det du allerede har!

I Norge er vi helt i Europa-toppen på plastposebruk. Med 180 poser per innbygger per år bruker vi nesten 80 poser mer per innbygger enn Svenskene og over dobbelt så mange som per innbygger enn Danskene. Nordmenn er altså plastposeverstinger og det vil Naturvernforbundet gjøre noe med. 

Kilde: SIFO 2019

Det beste for miljøet er det du allerede har 

Det finnes flere meninger om plastposer og hva som er best for miljøet. For Naturvernforbundet er svaret enkelt, det beste for miljøet er alltid det du allerede har. De aller fleste av oss har flere sekker, handlenett eller plastposer hengende på knaggen eller liggende i skapet hjemme. I et livsløpsperspektiv er miljøkostnaden her allerede tatt og hvis vi alle blir flinkere til å bruke det nettet, sekken eller posen vi allerede har kan vi kutte plastposeforbruket. 

Overforbruket av plastposer er ikke bare et ressursproblem, det er også et forsøplingsproblem. I EU er det estimert at 4,5% av alle plastposer havner på avveie. Her i Norge har man operert med tall mellom 0,5 og 1%. Det mest konservative anslaget vi har er altså at rundt 4 millioner plastposer havner i naturen i Norge hvert eneste år.  Hvis hver plastpose ligger 10 år i naturen i snitt før den brytes ned vil det si at det til enhver tid ligger ett sted mellom 40 og 80 millioner plastposer i norsk natur.

Plastposer på avveie kan ha alvorlige konsekvenser for natur og dyreliv. Den såkalte «plasthvalen» som endte sitt liv på Sotra i 2017 hadde over 40 plastposer i magen. 

Hindringer for å redusere plastpose-bruken i Norge

Basert på litteraturstudien til SIFO (2019) har vi funnet frem til 4 hindringer for å redusere plastposebruken i Norge.

 • Vaner: Vi er vant til å bruke poser i Norge, mange bruker de også til restavfall. 
 • Handlefrekvens og spontanitet: Vi handler ofte og vi handler mye spontant.
 • Tilgjengelighet og pris: Posen er lett tilgjengelig i butikken og 2 kroner ekstra er ikke nok for å få nordmenn til å vurdere alternativer
 • Info i media forvirrer: Man hører forskjellig fra media, handel og mijløorganisasjoner om hva som er best. Dette kan skape forvirring og føre til at folk fortsetter som før. 

Tips til deg som vil redusere plastposeforbruket:

 • Ha en egen plass til handlenettet i nærheten av utgangsdøren, da er det lettere å huske på når du skal ut.
 • Legg ett handlenett eller en lommepose i veska eller sekken så har du det klart til du trenger det.
 • Legg ett handlenett eller en lommepose i skuffen på jobben, da husker du det når du skal ut å handle lunsj.
 • Sy ditt eget handlenett av tekstiler du ikke bruker lenger og husk, et gammelt og slitt handlenett eller sekk kan repareres.  
 • Slank restavfallet! Å produsere mindre restavfall er viktig for miljøet, det kan vi klare gjennom å forbruke mindre, sortere mer og ta vare på de tingene vi har.  Med mindre restavfall trenger du også færre plastposer. 

Tips til myndigheter som vil redusere plastposeforbruket

 • Plastposeavgiften må opp, skal vi få ned forbruket må det bli dyerere å bruke plastposer og handelen kan ikke fortsette å tjene penger på plastposene. 
 • Det bør innføres krav om resirkulert materiale i de plastposene som skal brukes.

Les mer: 

Plastpose, papirpose eller bærenett, hva er mest miljøvennlig? 

Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie fra SIFO (2019)

Handelens miljøfond 

Kilder til mikroplast i havet – MEPEX for Miljødirektoratet 2015

Ta vare på det du har – en kampanje fra Naturvernforbundet.