Disse protestene skaper norsk historie

Tusen takk!

Fosen

Aksjonistene har et helt berettiget krav. Det er grunnleggende uradikalt å kreve at en Høyesterettsdom skal følges opp, og pinlig at det må gjennomføres aksjoner for å oppnå dette etter mer enn 500 dagers venting.

Naturvernforbundet er enig med aksjonistene. Fosen er feil sted for vindindustri. Helt siden 2008 har vi påpekt problemene med utbygging av vindindustrianlegg på Fosen. Her har vi støttet reindriftens kamp for å bevare disse områdene gjennom hele prosessen, helt til Høyesterettsdommen falt.

I oktober 2021 fastslo Høyesterett at konsesjonen til vindindustrianlegget på Fosen var ugyldig.

Vi er sjokkert over at regjeringen etter 504 dager fortsatt ikke har noen plan for hvordan dommen skal følges opp. Dette er et pågående menneskerettighetsbrudd som ikke kan pågå lenger.

Denne aksjonen har vært forbilledlig gjennomført, helt siden den begynte 23. februar. Aksjonistene fremmer kanskje det minst radikale kravet noen protestaksjon har hatt: De krever at staten skal følge opp en klar dom fra en enstemmig høyesterett. Hvis det ikke skulle være lov ytre seg om dette, så er det aldri lov.

Naturvernforbundet ønsker alle aksjonister og aktivister lykke til. Regjeringen må nå forstå alvoret og løse denne saken. Reindriftsområdene må restaureres og tilbakeføres til reindriften. Staten må innse at den har tapt, og at menneskerettighetsbruddet som Høyesterett har konstatert må repareres.

Vi kan ikke vente lenger. Denne prosessen ødelegger tilliten vi trenger i dette landet. Dommer må respekteres og følges opp, selv om det er Staten som taper. Slik skal det være i en rettstat.

Vi ser fram til at regjeringen tar til vettet, og er evig takknemlige for aksjonistenes fantastiske innsats.

Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet

Lasse Bjørn, leder, Naturvernforbundets samepolitiske utvalg

LES OGSÅ: Reindrift og natur truet av massive utbygginger