Doha over et døgn på overtid

Lørdag ettermiddag nærmer klimatoppmøtet i Doha seg et helt døgn på overtid. Faren for sammenbrudd er reell. Selv om tekstutkastene som ligger på bordet er svake, mener Naturvernforbundet at et havari kan være svært farlig for klimaet.

Lørdag formiddag ble et nytt sett med tekstforslag lagt fram i Doha. Fortsatt ligger tekstene milevis unna det ambisjonsnivået som trengs for utslippskutt og for finansiering av klimatiltak. Samtidig står en rekke sentrale spørsmål i alle tre forhandlingsspor uløste, og framgangen i forhandlingene mellom ministre har gått sakte.

Etter snart et døgn på overtid, og veien fram til enighet høyst uklar, er faren for sammenbrudd i Doha reell. Fordi alt henger sammen med alt, kan sammenbrudd på ett tema føre til at hele pakken rakner, inkludert videreføringen av Kyoto-avtalen, avslutningen av Konvensjonssporet (LCA) og de videre forhandlingene om en ny klimaavtale innen 2015.

– Mye står på spill, og ingen vil være tjent med et sammenbrudd. Samtidig er den beste måten å sikre prosessens troverdighet å produsere ambisiøse avtaler som står i forhold til det klimakrisa krever, sier Elvevold.

For mer informasjon og kommentarer:
Ola Skaalvik Elvevold, klimarådgiver i Naturvernforbundet, i Doha (tlf 41 68 50 31)
Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, i Oslo (tlf 91 61 21 91)