La Oterholtfossen i Bøelva bruse!

En rekke organisasjoner i Midt-Telemark har vært på møte med Olje- og energidepartementet. De kjemper mot utbygging av Oterholtfossen i Bøelva, som renner nær Bø sentrum, og er en av de mest verdifulle friluftsområdene i området. I tillegg er det store naturverdier i og nær vassdraget.

– Dette er en folkekjær elv som renner nær Bø sentrum. Vi ser et bredt engasjement fra mange miljøer i Bø. Padlere, friluftsentusiaster, fiskere, studenter og selvsagt naturvernere, sier Hans Christian Deilhaug, leder i Naturvernforbundet i Midt-Telemark.

Midt-Telemark Energi AS har søkt om konsesjon til å bygge ut den sentrumsnære fossen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innstilt på å gi avslag på konsesjonssøknaden. Naturvernforbundet forventer at OED fastholder innstillingen fra NVE, og støtter fullt ut NVE sin innstilling om å avslå konsesjon til utbygging i Oterholtfossen på grunn av store natur- og friluftsverdier.

– NVE fraråder utbygging fordi elva har et usedvanlig rikt naturmangfold, med laks, storørret og ikke minst den rødlistede elvemuslingen. Samtidig løfter NVE frem elva verdi for lokalbefolkningen. Elva har mange turstier, badekulper og det fiskes og padles her, sier Deilhaug.

– Derfor er en utbygging i området uakseptabel. Den vil ha stor negativ påvirkning på sårbar natur. Vi er svært glade for NVEs klare tilrådning om å avslå utbyggingssøknaden ut fra de store naturverdiene som finnes i området, og krever at OED bekrefter NVEs tilråding og stanser utbyggingsplanene, sier Arnodd Håpnes.

I sommer var det en stor markering for bevaring av Oterholtfossen. Foto: Gunnar Snippen