Stortingsflertall gjør vondt verre!

I et nytt vedtak har en uhellig allianse av Frp, H, Sp, Ap, KrF og V sørget for at snøskuterinteressene får feste et stålgrep om utbredelsen av snøskuterløyper i norsk natur.

snøscooter vinter naturGetty Images/iStockphoto

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt», heter det i vedtaket.

– Det er all grunn til å være skuffet, spesielt over Arbeiderpartiets rolle, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. – I møter med oss og andre har Ap ved stortingsrepresentant Runar Sjåstad kommet med helt andre signaler, påpeker han.

«En fantastisk innsats for snøskutersaken»

I en pressemelding som også er sendt til Naturvernforbundet, har imidlertid de samme «motkreftene» satt skapet på plass:

«Arbeiderpartiet har spilt en nøkkelrolle underveis i denne saken. (…) Det er mange i Ap som har stått på for å få til en viss forbedring. Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet må særlig berømmes for en fantastisk innsats for snøscootersaken i denne sammenheng, sier Erik Kirkvold.»

Kirkvold er leder i Snøskuterklubbenes Fellesråd.

Slag i løse luften?

Etter det vi forstår, fikk Venstre forhindret at Sp og Ap fikk Frp med seg på enda verre vedtak, ved å få gjennomslag for tilføyelsen: «- samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt». Man kan kalle det et «signal», men dessverre har det liten eller ingen praktisk betydning. Allerede det nåværende lovverket er gjennomsyret av intensjoner om at kommunene «skal ta spesielt hensyn til friluftslivet». Det skal faktisk «stå i en særstilling»! Slik at kommunene derfor bør «unngå å legge skuterløyper i viktige og svært viktige friluftsområder».

Dette ignoreres av snøskuterkommunene over en lav sko. Nesten tre av fire snøskuterkommuner har innplassert løyper nettopp i slike områder. Flere av de verste løypene har vært klaget inn med spørsmål om lovlighet. Ikke en eneste klage har fått medhold.

– En lovrevisjon som i denne situasjonen skal gi kommunene økt selvstyre, og «redusert byråkrati» (les: hold statsforvalteren unna og eliminer grunnlaget for at klager skal kunne føre fram), er i praksis nådestøtet mot at friluftsinteressene skal bli hensyntatt. Vi forventer at hensynet til natur og friluftsliv blir mer enn festtaler og vil bli tydelig presisert og overvåket. Norsk natur tåler ikke noe skuter-frislipp, sier Gulowsen.

På Frps premisser

Gulowsen avslutter:
– Frp la mange av premissene for utformingen av den nåværende spagatloven, som ble innrettet slik at den i praksis spenner bein under den samme lovens uttrykte formål. Frp har følgelig ingen problemer med å slutte seg til siste ledd i vedtaket. De vet utmerket godt at så lenge kommunene har siste ord, er «hensyn» til natur- og friluftsliv ingen trussel mot snøskuterinteressene.

For utdyping: Les kronikken i Klassekampen om «Miljøloven som utraderer friluftslivet» her.