Svaret på koronakrisa er en krisepakke for natur og klima!

Koronaepidemien stiller oss overfor en stor, global krise i økonomi, helse og samfunn. Krisen får store negative konsekvenser for enkeltmennesker og samfunnsfunksjoner. Vi har likevel en mulighet til å bruke krisen konstruktivt til å ta nye retningsvalg og omstille samfunnet i en mer miljøvennlig retning. Omstillingen må starte allerede med krisepakkene for norsk økonomi.

Naturvernforbundet er imot endringene i oljeskatten som utgjør en stor investeringspakke til petroleumssektoren. Vi vil heller at olje- og leverandørindustriene sikres kortsiktige oppgaver som ikke øker olje- og gassproduksjon, et omskoleringstilbud rettet mot framtidens grønne næringer, og nye oppgaver knyttet til en grønn, rettferdig omstilling. Nedenfor finner du flere langsiktige, grønne alternativer til skattelette for petroleumsbransjen.

En grønn krisepakke


Les Naturvernforbundets innspill til regjeringens grønne krisepakke, hvor vi foreslår:

 • Energieffektiviseringsmidler til husholdningene
 • Mer penger til kommunene gjennom Klimasats
 • Større investeringer i naturvern – restaurering, miljøkompetansen i kommunene og bekjempelse av fremmede arter.
 • En satsing på sirkulærøkonomi
 • Nødvendige midler til drift av tog, ekspressbuss, gange og sykling, og til vedlikehold og godstiltak på jernbane

Framtidsretta motkonjunkturtiltak for natur og klima


I et brev til Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet fremmer 11 miljøorganisasjoner følgende forslag:

 • Satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen
 • Redusere oljeavhengigheten
 • Unngå krisetiltak som er direkte skadelig for natur og klima
 • Intensivere restaurering av natur
 • Styrke kommunenes miljøarbeid
 • Styrke tilskudd til miljøtiltak
 • Utbedringer og satsning på framtidens transportløsninger
 • Et mer bærekraftig og rettferdig landbruk
 • Krisebistand til friluftslivsorganisasjonene
 • Internasjonal solidaritet

Grønne arbeidsplasser og klimajobber


Sammen med 14 fagforeninger og miljøorganisasjoner, har Naturvernforbundet krevd at regjeringen heller satser på grønne arbeidsplasser og klimajobber:

Krisepakkene må gi klimajobber nå!

Vi har en global klimakrise og en rekordhøy arbeidsledighet i Norge. Vi har økonomi og vi har tilgang på fornybare ressurser som gjør det mulig å løse begge deler. Det fins knapt et land i verden som har bedre forutsetninger enn oss for å finansiere og planlegge konkrete prosjekter som både gir arbeidsplasser nå, og som fører til raske og garanterte kutt i utslipp av klimagasser. Vi som skriver under på dette oppropet krever derfor at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir oss:

 • Utbygging av jernbaneprosjekter, kollektivtransport og grønn skipsfart, og en infrastruktur for lading over hele landet, både til lands og til havs.
 • Energieffektivisering av både private og offentlige bygg,
 • Satsing på havvind i egnede områder.

Disse klimajobbene er bare begynnelsen under COVID-19 krisen; vi trenger mange flere. Men disse klimajobbene er et minimum, og de er helt nødvendige for å få en rettferdig og grønn norsk økonomi. Frontlinjen for å begrense klimakrisen vil være buss-sjåfører som trygt transporterer mange av oss, bygg og anleggsarbeidere som gjør hus mer energieffektive, og leverandørindustrien og verftsarbeiderne våre, som hjelper med å bygge fornybar energi i Nordsjøen.

Jan Olav Andersen, forbundsleder, El og IT Forbundet
Ragnhild Lied, leder, Unio
Mette Nord, forbundsleder, Fagforbundet
Christopher Beckham, forbundsleder, Handel og Kontor Norge
Kjersti Barsok, forbundsleder, NTL
Ingunn Gjerstad, leder, LO i Oslo
Merete Nilsson, forbundsleder, Samfunnsviterne
Dagfinn Hatløy, forbundsleder, Naturviterne
Kjersti Hoff, leder, Norsk bonde og småbrukarlag
Andreas Ytterstad, leder, Concerned Scientists Norway
Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet
Frode Pleym, leder, Greenpeace Norge
Therese Hugstmyr Woie, leder, Natur og Ungdom
Steinar Winther Christensen, leder, Besteforeldrenes klimaaksjon

Bærekraftig transport


Naturvernforbundet har sammen med 17 organisasjoner foreslått en krisepakke for transport som fremmer tog, buss, sykkel og gange fremfor vei og fly, med strakstiltak for sykkel og gange.