Trønderlav

Trøndelaven, Erioderma pedicellatum, er en veldig sjelden lavart som er kritisk truet både i Norge og i verden. Den finnes bare på steder med svært høy luftfuktighet, noe som i Norge betyr to naturtyper: boreal regnskog i Nord-Trøndelag og en bekkekløft i Hedmark. I 1992 kunngjorde Direktoratet for naturforvaltning av trønderlaven var utdødd i Norge. Men både i 1994 og i 2005 ble det gjort sensasjonelle funn som viste at dette var feil. I dag er arten nesten utryddet: fra to av de fire stedene den var kjent er den borte, og situasjonen på de to andre er kritisk. Den kan reddes dersom områdene ikke hogges og fuktigheten ikke endres av andre grunner. Dette er en av årsakene til at sammenhengende områder må vernes, og derfor har Naturvernforbundet jobbet for å verne flere av områdene med boreal regnskog i Nord-Trøndelag. Nå har Grong kommune et spesielt ansvar for å redde trønderlaven og det utarbeides en egen handlingsplan under ledelse av fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Trønderlaven omtales ikke uten grunn som eksklusiv: Den kan bare vokse på tynne kvister i områder med meget høy luftfuktighet og halvskygge, for eksempel i et regnskogmiljø eller i et område med fossesprut, slik som i en bekkekløft. Aller helst bor den på grantrær som vokser sakte. Den er liten med gråblå til gråbrun farge med rødbrune kuler, som er fruktlegemene. Trønderlaven tilhører en stor tropisk slekt der alle artene er knyttet til regnskog, og de fleste slektningene lever i Sør- og Mellom-Amerika. Den har blitt funnet i en bekkekløft i Sverige, men området er hugget, slik at de norske forekomstene nå er de eneste i Europa.

Les mer om trønderlaven hos Artsdatabanken

Les mer om trønderlaven i regjeringens postkortaksjon