Egnede områder for granryddedag

Alle områder hvor skadelige bartrær sprer seg ut i naturen, og særlig sårbar natur, egner seg for å arrangere granryddedag. Her kan du lese om hvor du kan finne slike områder.

Om du bor langs kysten, særlig fra Agder og nord til Troms, er det lett å finne steder for å arrangere granryddedag. Her er det nemlig plantet ut mer enn 600 000 dekar med fremmede treslag. Dette tilsvarer mer enn 80 000 fotballbaner! Alle områder hvor du ser oppslag av sitka-, lutzgran eller andre skadelige bartrær egner seg. Men husk at du må ta kontakt med grunneier før du planlegger videre.

I tillegg finnes det verneområder mange steder i landet, som vi vet trues av fremmede treslag. Nedenfor finner du oversikt over dette.

Verneområder som trues av fremmede arter

Her finner du en oversikt over verneområder i Norge der fremmede arter truer sårbar natur, og hvor det er et akutt behov for å fjerne fremmede arter for å redde verneverdiene. Alle opplysningene er samlet fra Fylkesmennene og Statens Naturoppsyn i hvert sitt fylke.

AGDER

 • Dette betyr forkortelsene:

  NR = naturreservat

  LVO = landskapsvernområde

  Nedre Timenes NR (sitkagran og andre granarter) 
 • Oksøy NR (sitkagran og flere arter) 
 • Listastrendene LVO (rynkerose, sitkagran) 
 • Torjusheia NR (gran) 
 • Gitlevåg NR (platanlønn) 
 • Vassenden NR (platanlønn) 
 • Flekkefjord LVO (sitkagran er fjernet, mulig oppslag)

ROGALAND

 • Storamyr NR (sitkagran, bulkemispel, rødhyll)
 • Strandnesvågen NR (alaskamjølke, sitkagran)
 • Søylandsvatnet NR (sitkagran, vanlig amerikamjølke, platanlønn, rynkerose)
 • Hovda Grasholmen NR – Rabali NR (norsk gran, sitkagran, vrifuru, dvergfuru) 
 • Gitlandsåsen NR (norsk gran)

HORDALAND

 • Ånuglo NR (mye norsk gran, noe sitkagran, litt lerk, noe edelgran og vestamerikansk hemlokk. Fjernet av Fylkesmannen i 2016/2017, mulig oppslag.) 
 • Fluøyane NR (sitkagran, vrifuru) 
 • Steglholmen NR (sitkagran ble fjernet i 2016, mulig oppslag) 
 • Klyvelia NR (norsk gran, fjerning av berberis og mispel ble påbegynt i 2016, mulig oppslag) 
 • Ølveshovda LVO (norsk gran)

TELEMARK

 • Stranda NR (syrin, flere mispelarter, spolebusk) 
 • Ørstvethalvøya plantefredningsområde (syrin, flere mispelarter, spolebusk) 
 • Gjermundsholmen NR (syrin, flere mispelarter, spolebusk) 
 • Langøya LVO (syrin, flere mispelarter, spolebusk, platanlønn)
 • Nustad NR (storlind, bøk)
 • Røsskleiva NR (bøk)
 • Rognsflauene NR (platanlønn, mulig storlind)
 • Langesundstangen NR (platanlønn, mulig storlind)

OSLO OG AKERSHUS

 • Malmøya NR (gullregn)
 • Nakholmen NR (filtarve, gravbergknapp) – årlig dugnad (NHM)
 • Løkenes (edelgran) 

 

MØRE OG ROMSDAL

 • Synesvågen NR (sitkagran)
 • Gule-Stavikmyrane NR (sitkagran, rødhyll)
 • Sandblåst-/Gaustadvågen NR (sitkagran)
 • Hopavassdraget NR (sitkagran)
 • Midt-Smøla NR (sitkagran)
 • Fløtjønna NR (sitkagran)
 • Hustadbukta NR (sitkagran)

NORDLAND

 • Trolldalsvatnet NR (norsk gran)
 • Dillern/Ørnes NR (sitkagran, norsk gran) 
 • Enga NR (norsk gran, sitkagran) 
 • Skeilia NR (fremmede bartrær) 
 • Ytre Klungset NR (norsk gran) 
 • Husbymarka NR (norsk gran, sitkagran)
 • Prestegårdskogen NR (norsk gran, sitkagran)
 • Fiskosura NR (norsk gran)
 • Langvassdalen-Ruffedalen NR (norsk gran)