En gledens dag for Namsblanken og Namdalen

NVE går mot utbygging av Trongfossen. Naturvernforbundet er strålende fornøyd og håper med dette Namsens siste foss og Namsblanken blir bevart for fremtiden.

FossPicasa

-Dette er en gledens dag, sier leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Rune Logstein. –Vi er svært tilfredse med at NVE har vektlagt Namsblanken sin vurdering. Naturvernforbundet har hatt denne saken som prioritet over flere år, og Logstein lover ekstra god stemning på jubileumsmarkeringa på Verdal på søndag.

NVE legger hovedvekt på at spesielt inntaksdammen i Trongfoss vil påvirke Namsblanken negativt. Namsblank er en trua laksebestand av nasjonal og internasjonal betyding. Forskerne Ole Kristian Berg og Odd Terje Sandlund har tidligere slått fast at Namsblanken er sterkt truet og at en utbygging vil føre til en kritisk forverring av situasjonen.

At NVE legger særlig vekt på namsblanken i tilrådningen om avslag er en viktig seier for naturmangfoldet, sier fagrådgiver i Naturvernforbundet Arnodd Håpnes. Han mener også det er bra at NVE også vurderer samla belastning, ettersom alle de andre fossene er bygd ut og dette har hatt negativ innvirking på Namsblanken. -Dette er en biologisk god tolkning og slik vi forstår begrepet samla belastning i Naturmangfoldloven. Vi mener dette må gi
presedens også for vurderinger i andre kraftutbyggingssaker, sier Håpnes.

NVE legger også vekt på at Trongfossen har stor landskapsverdi, noe som klinger veldig godt i Naturvernforbundets ører.