En god medieulv er en død ulv

Ulven omtales ofte i norske medier. Hva gjør mediedekningen med vår holdning til dyret?

Hvordan omtales disse dyrene i media? Foto: Ingen Marie Hæhre. Foto: Inger Marie Hæhre

Det ville Naturvernforbundet, NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr finne ut. Tirsdag 1. november ble resultatet av en undersøkelse bestilt av disse organisasjonene, og gjennomført av forsker Tore Slaatta og hans selskap TSL Analytics, lagt frem på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo. Og konklusjonen er ganske klar.

Negativt bilde

– Det negative bildet av en uønsket ulv dominerer nyhetene. Ulven i norske nyhetsmedier er i stor grad en død ulv, eller en ganske snart død ulv, oppsummerer rapportforfatter Slaatta.

Slaatta har undersøkt mediedekningen av ulv i Norge fra 2011 til 2020, gjennom analyseverktøyet Retriever. De dekker både trykte medier, nettmedier og etermedier.

– Vi har lenge hatt et inntrykk av at norske medier overrepresenterer negative holdninger til ulv, selv om flertallet i befolkningen er positive. NOAH mener å kunne se at en overveiende negativ mediedekning driver frem hardere politikk mot ulv. Vi ønsket å undersøke om mediedekningen var i tråd med vårt inntrykk, sier Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Settes opp mot mennesker

Ulven settes i stor grad settes opp mot menneskers liv og interesser som en truende, heller enn en truet art. Verneperspektivet, med vekt på at ulven finnes og kan oppleves i norsk fauna og har en rett til å være der, er klart mindre dekket i media, ifølge rapporten.

– Det er viktig at naturfaglig informasjon og fakta om ulv i naturen og dens økologiske rolle formidles korrekt i samfunnsdebatten. I lys av naturkrisen er objektiv naturkunnskap om artsmangfoldet og artenes rolle i økosystemene en oppgave som alle må bidra med, og særlig når det gjelder ulv eller andre truede arter, uttaler Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Varierende dekning

Rapporten viser at mediedekningen av ulvesaken har variert, og nådde en topp i 2017 etter at daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen like før jul i 2016 stanset ulvejakt på fire flokker innenfor ulvesonen. En opprivende debatt fulgte, og Sp fremmet et mistillitsforslag mot statsråden på Stortinget som de ble stående alene om. Likevel var mediedekningen om ulvesaken nær dobbelt så omfattende dette året som i de andre, undersøkte årene. Og i alle årene er det fremstillingen av ulven som en trussel, ikke som en truet art eller noe som fortjener beskyttelse, som dominerer.

«Våre kartlegginger av ordsøk har vist at det er det negative bildet av en uønsket ulv som dominerer nyhetene. Bildet som nyhetene formidler av ulven er hovedsakelig et bilde av en farlig, angripende ulv, som gjerne bør tas ut», konkluderer rapporten.