– En ny kurs for verden og Norge

Det ble i dag lagt frem nok et utkast til ny klimaavtale i Paris. – Dersom denne avtalen blir vedtatt sender den et svært sterkt signal til Norge og andre land om å gjøre langt mer for å bygge en fremtid uten utslipp, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Avtaleutkastet slår fast at verden skal holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader og arbeide for å unngå en global oppvarming på mer enn 1,5 grader, noe som er mer ambisiøst enn tidligere.

  • Skal vi nå klimamålene som er satt i denne avtalen betyr det slutten for oljeindustrien, sier Lars Haltbrekken. – Et første skritt på denne veien er å stanse regjeringens planer om å la oljeindustrien slippe til i Arktis. Både lederen av FNs klimaforhandlinger Christiana Figueres og annerkjente klimaforskere har slått fast at vi ikke kan hente mer olje ut av arktiske områder dersom vi skal unngå de mest alvorlige klimaendringene, sier Haltbrekken.

I Paris-avtalen bekreftes det at klimapolitikken som føres rundt om i verden er for dårlig. For å løse dette problemet forplikter landene seg til å øke klimainnsatsen hvert femte år. I tillegg blir Norge og andre rike land oppfordret til å gjøre mer for å kutte utslipp frem til 2020.

  • Oppgaven som ligger foran oss er å skape et nytt Norge uten utslipp. Dette er et Norge hvor gatene fylles av folk og sykler i stedet for biler, hvor luften vi puster er frisk og hvor den fantastiske naturen vår bevares. En slik fremtid vil ikke komme dalende ned fra oven, men må skapes av oss alle hver eneste dag, sier Haltbrekken.

Sentrale punkter i avtalen

  • Å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2 °C over før-industrielt nivå og å anstrenge seg for å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C, i annerkjennelse av at dette vil vesentlig redusere risiko og konsekvenser av klimaendringer (vår oversettelse)
  • For å oppnå dette skal verden bli klimanøytral i andre halvdel av århundret.
  • Alle land skal øke sine klimamål hvert femte år. Norge og andre land med klimamål for 2030 bes å bekrefte eller oppdatere sitt klimamål for 2030 i 2020.
  • Avtalen er bekymret for Norge og andre rike lands gap mellom klimaforpliktelsene før 2020 og hva som behøves for unngå global oppvarming på mer enn 2 °C og 1,5 °C.
  • Avtalen er den første internasjonale klimaavtalen som inkluderer alle FN-land. Avtalen slår fast at rike land har et særlig ansvar for å løse klimaproblemet, men skaper et nytt internasjonalt klimarammeverk som ikke i sin helhet viderefører klimakonvensjonen.
  • Rike land skal øke klimafinanseringen etter 2020 ut over de 100 mrd amerikanske dollar som er lovet frem til 2020
  • Døren holdes på gløtt for at regnskog kan inngå i et fremtidig kvotehandelssystem.