– En udetonert klimabombe

Regjeringen må sørge for at det nye storfunnet av gass og olje i Barentshavet blir liggende, mener Naturvernforbundet. – Vi har allerede funnet langt mer fossil energi enn klimaet tåler. Det siste vi trenger er nye funn og nye utslipp, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Foreløpige beregninger viser at funnet er på mellom 88 og 314 millioner fat olje. Gass kommer i tillegg.  Det betyr at funnet i verste fall inneholde klimaforurensing tilsvarende minst 133 millioner tonn CO2 – over 2,5 ganger høyere enn Norges totale årlige utslipp.

– FNs klimapanel har allerede sagt at vi må la minst tre fjerdedeler av kull- og oljereservene må ligge for å unngå klimakatastrofe. Dette olje- og gassfunnet gir oss ikke mer velstand på sikt, bare mer naturødeleggelse og katastrofale klimaendringer – dersom det utvinnes, sier Haltbrekk

– Hvis vi utvinner denne olja og gassen,  er det mot bedre vitende. Det er dypt uansvarlig, og et svik mot kommende generasjoner. Dette er en klimabombe som vi for all del ikke må detonere, sier Haltbrekken.

Funnet ligger også nær land. Et oljesøl vil raskt kunne nå land og gjøre stor skade. Det gjør Naturvernforbundet bekymret.

– Vi har i dag overhodet ikke oljevernberedskap som takler de værmessige utfordringene i Barentshavet. Den beste oljevernberedskapen er å la olja ligge, sier Haltbrekken.