Enda viktigere å verne norske rovdyr

Den svenske regjeringen har foreslått å halvere landets rovdyrbestand. – Dette innebærer at vi lar langt flere ulv, bjørn gaupe og jerv få leve i Norge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Ulvebestanden i Sverige er i dag på rundt 400 dyr. Den svenske regjeringen har denne uken foreslått en ny rovdyrpolitikk, som innebærer store reduksjoner i bestandene. I følge den svenske regjeringens melding, trenger det ikke å være flere enn mellom 170 og 250 individer. De foreslåtte nivåene for bjørn, jerv og gaupe er satt til henholdsvis 1.100-1.400, 500-600 og 700-1.000 individer. For bjørnens vedkommende utgjør det kun en tredel av dagens bestand, for gaupa en halvering.

Større ansvar på Norge

Naturvernforbundet reagerer på den svenske regjeringens forslag.

– Hvis Sverige halverer sin rovdyrbestand er det overhodet ikke noen grunn til at Norge  skal redusere sin, tvert imot. En så massiv utskyting på svensk side må føre til at vi lar langt flere ulv, bjørn, jerv og gauper få leve, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – Det må gis langt færre fellingstillatelser og vi må gjøre det vi kan for å bygge opp levedyktige rovdyrbestander. Rovdyrene hører til i norsk natur og har en viktig rolle å spille på toppen av næringskjeden.

Haltbrekken påpeker at Norge nå har et større ansvar for å bevare rovdyrbestanden.

-Vi forventer at den nye regjeringen ikke svekker situasjonen for de store rovdyrene i Norge.