Du er her:


Energi og utvikling

Tilgangen til ren energi er avgjørende for å bidra til utvikling for verdens fattigste. Som et av verdens rikeste land har Norge mange muligheter til å sikre at dette skjer. Tilgang til energi for alle kan skje uten store klimagassutslipp og uten å ødelegge naturmangfoldet.

2,7 milliarder mennesker mangler i dag tilgang til moderne kokemuligheter, og 1,3 milliarder mangler tilgang elektrisitet, noe som er avgjørende for å kunne løftes ut av fattigdom.

Klimaendringene rammer verdens fattige hardest, derfor må vi sikre energitjenester uten store klimagassutslipp. Mange energikilder har svært negative konsekvenser som også ødelegger for mulighetene til utvikling. Og siden mange fattige lever tett på, eller av, naturen må vi sikre energi uten å ødelegge naturmangfoldet.

Energieffektivisering er globalt sett det raskeste, billigste og mest miljøvennlige tiltaket for å redusere klimagassutslipp, redusere presset på naturmangfoldet og bedre folks levekår. Samtidig har det fått begrenset gjennomslag i nasjonal politikk. I land med lite utviklet energisektor og infrastruktur eller med små ressurser, er effektivisering spesielt viktig for å øke innbyggernes tilgang til vitale energitjenester uten unødig høye kostnader og miljøbelastning.

Energieffektivisering og desentraliserte energiløsninger vil være viktig for å faktisk nå de fattigste. Utbygging av store kraftverk og tilhørende kraftnett er mange steder en tungvint og kostbar måte å sikre strøm på. Småskalaløsninger er derfor ofte den enkleste og kjappest måten å nå de fattigste på.

I utviklingen av energitjenester er det også helt sentralt med folkelig og lokal forankring. Lokalsamfunn og organisasjoner må derfor sikres medvirkning i utvikling av nasjonale- og regionale energiplaner og i utviklingen av konkrete energiprosjekter.

Nyheter

S73F6478
Naturvernforbundet initiate efficiency improvements in Togo

Factor four increace in charcoal efficiency

19.08.2011

Better kilns double charcoal output and use of improved stoves cut consumption by half. Charcoal is main fuel used for cooking among the urban population in Togo. At the same time Togo is one of the countries with highest deforestation rate.

Wood for heat
Statsbudsjettet 2011:

Gjennombrudd for de enkle energiløsningene i sør

05.10.2010

Innsatsen for bedre energitilgang i sør dobles i årets statsbudsjett, noe Naturvernforbundet er svært glad for. – Det er spesielt positivt at det blir økt fokus på land i Afrika, sier energirådgiver i Norges Naturvernforbund Torhildur Fjola Kristjansdottir.

Et  krafttak for klimavennlig energi og utvikling

Et krafttak for klimavennlig energi og utvikling

17.08.2009:

På mandag ble FornybarAlliansen lansert - med ni konkrete miljøkrav til norske politikere. Norges Naturvernforbund deltar i alliansen sammen med flere miljøorganisasjoner, energibransjen og industrien, i tillegg til Kirkens Nødhjelp. Norsk klimapolitikk henger etter, og alliansen krever gode svar fra partiene på Stortinget.

Verdensbanken 60 år - til beste for verdens fattige?

01.02.2005:

Nå er det seksti år siden Verdensbanken ble dannet med tanke på den nye økonomiske oppbyggingen etter andre verdenskrig. Verdensbanken er blitt den mest innflytelsesrike utviklingsinstitusjonen verden noen gang har sett. Men den har i økende grad blitt kritisert for å ha bidratt til miljøødeleggelser, korrupsjon og ytterligere marginalisering av de fattigste.

FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Johannesburg: Framskritt eller tilbakeslag?

01.02.2005:

- FN-rapporter og andre forskningsrapporter viser at utviklingen går feil vei på områder som klimaendringer, biologisk mangfold, menneskerettigheter, fattigdom, gapet mellom fattig og rik og rikes overforbruk. Hva hindrer bærekraftig utvikling? Dette spørsmålet ble stilt igjen og igjen, men ikke av verdens politiske ledere i foran verdenstoppmøtet i Johannesburg, sa Norges Naturvernforbunds nestleder Helene Bank i et foredrag i Polyteknisk Forening.

Viser fra 9 til 16 av totalt 16 artikler

Relaterte tema