Enova må støtte energitiltak for folk flest

MobiltelefonGetty Images/iStockphoto

Enova er Klima- og miljødepartementets organisasjon som støtter omlegging av energibruk og energiproduksjon. Nå svekkes Enovas støtte til energisparing. I den nye Enova-avtalen som ble signert i desember 2020, er det ikke noe eget mål for energieffektivisering.

I januar fjernet Enova støtteprogrammer for energisparing i yrkesbygg og boligblokker, og støtten til energitiltak i husholdningene er redusert de siste årene.

Husholdningene betaler hvert år inn rundt 400 millioner kroner til Enova gjennom påslaget på nettleien, men får langt mindre tilbake.

Naturvernforbundet mener: #valg21

For å ta vare på naturen og redusere utslipp må energisparing prioriteres i energipolitikken.

• Det må lages en handlingsplan for redusert energibruk i bygg med tilstrekkelige virkemidler for å nå målet om 10 TWh spart i bygg innen 2030.

• Enova må få 1 milliard til energitiltak i bygg.

• Utvide dagens Enovatilskudd til fullstendig oppgradering av boligen til de som tar ett tiltak av gangen.

• Borettslag og sameier må bli egen målgruppe i Enovas pro-gram.

• Vurdere nye virkemidler som hvite sertifikater (energispare-forpliktelser) hvor energi- eller nettselskap får krav om å gjennomføre tiltak tilsvarende en prosentandel av sitt energi-salg, som alternativ til Enova.

• Det bør etableres en tilskuddsordning for kommuner som tilbyr gratis energirådgivning.

• Elavgiften og nettleien må stimulere til å redusere det totale energiforbruket med lavt fastledd og høyt energiledd.

EU satser på sparing #valg21

EU har satset stort på å redusere energiforbruket som en del av omstillingen etter koronakrisen, og har flere direktiver hvor målet er å frigjøre mer energi. Energieffektiv rehabilitering av bygg støttes i hele Europa. Det er ingen gode grunner til at vi i Norge skal ha dårligere ordninger enn resten av Europa på disse områdene.

Fordeler med energisparing

• Reduserer behovet for kraft- og nettutbygging og sparer natur

• Frigjør energi til å erstatte fossil energi i andre sektorer

• Gir lavere energiregning

• Gir økt komfort, med for eksempel bedre isolerte bygninger

• Gir innbyggere, bedrifter og offentlig virksomhet en mulighet til å være med i kampen for klima og natur

• Gir arbeidsplasser over hele landet

Hva kan folk gjøre for å spare energi #valg21

• Kartlegg forbruket

• Styr energien slik at det ikke brukes lys og varme når det ikke trengs

• Reduser varmetapet med etterisolering og nye vinduer

• Installer balansert ventilasjon og varmegjenvinning

• Velg energieffektive produkter

• Installer varmepumpe som utnytter gratis varme fra

omgivelsene

• Lag egen strøm med solceller på taket