Erna må vise klimalederskap i Paris

Tirsdag 12. desember deltar statsminister Erna Solberg på klimamøtet One Planet Summit i Paris. Her bør Solberg signalisere at Norge skal trappe opp sin innsats for finansiering av klimatiltak og klimatilpasning.

Protest for klimaet 1.5 grader

Norges bidrag til finansiering av klimatiltak har gått ned med en tredel fra 2014 til 2016. Det viser rapporten «Counting what counts» som kom i høst. Dette er bakteppet når Erna Solberg deltar på klimamøtet One Planet Summit i Paris, initiert av Frankrikes president Emmanuel Macron.

På møtet, som er et toppmøte om klimafinansiering, skal mange av verdens ledere diskutere hvordan man skal skaffe midler til å gjennomføre effektive klimatiltak. Flere initiativer er allerede annonsert, fra stater, byer, banker, næringer og mange andre aktører. Tiltakene som er meldt inn under Parisavtalen så langt, vil bare ta oss en tredel av veien mot å få kontroll over klimaendringene. For å få gjennomført effektive tiltak for å redusere klimagassutslippene over hele verden, er det viktig med forutsigbare systemer for finansiering av disse tiltakene.

Enigheten på sist klimatoppmøte må oversettes i konkrete tiltak for fornybar energi, effektiv energibruk, bærekraftige byer, lavutslippsløsninger, beskyttelse av naturressurser, lokalsamfunn, vann og mat. Det er summen av disse tiltakene, på globalt nivå, som er «det grønne skiftet». Skal vi få klimaendringene under kontroll, må det skje handling nå. Forutsigbar finansiering av klimatiltak er en av de viktigste brikkene i dette spillet.

Derfor utfordrer vi Norge, ved statsminister Erna Solberg, til å:
– Varsle at Norge vil støtte Tilpasningsfondet med betydelige midler, på samme måte som Tyskland og Sverige.
– Øke Norges bidrag til klimatiltak, i første omgang tilbake til 2014-nivå, deretter høyere.
– Åpne for at Statens Pensjonsfond Utland får investere i fornybar energi i unotert infrastruktur.
– Være tydelig på at vi ønsker en innstramming av rapporteringsreglene, så vi får troverdige og sammenlignbare tall på hvor mye hvert enkelt land bidrar.

Les kronikk på NRK Ytring!