Et svik mot framtida

Under sin tale på oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tildelte olje- og energiminister Sylvi Listhaug 69 blokker gjennom TFO 2019.

Naturvernforbundet mener tildelingen er fullstendig uansvarlig og et svik mot framtida.

– Dette er tiåret hvor verden må halvere klimagassutslippene. Australia står i brann og Norge opplever varmerekorder over hele landet. At regjeringen da velger å dele ut enda flere blokker til oljeindustrien viser at de på ingen måte har forstått alvoret i situasjonen. Dette er et svik mot de klimastreikende ungdommene og barna som vokser opp i dag, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) ble etablert i 2003, og er i teorien en ordning for utlysning av blokker i de modne områdene på norsk sokkel, med kjent geologi og godt utbygd infrastruktur. Når et område først er inkludert i TFO, er det åpent for oljeindustrien i all framtid.
– Hele TFO-ordningen er problematisk fordi det i praksis ikke finnes noen grenser for den. Dette er en skamfull måte å sniktildele verdifulle og kontroversielle blokker til oljeindustrien på, sier Lundberg.

I forbindelse med oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet har vi fått ny kunnskap som viser at sjøfuglene våre oppholder seg, finner mat og fostrer opp barna sine ikke bare langs kysten, men også i et område 100-400 kilometer ut fra kysten. Basert på denne kunnskapen har man kommet med forslag til såkalt «nye kandidatområder» som bør etableres som særlig verdifulle og sårbare områder. I tildelingen av TFO 2019 ble det delt ut flere blokker innenfor dette området, deriblant 7119/7,8,10,11, 7121/10,11,12, 7122/10 og 7123/4,5.
– Her har regjeringen hoppet bukk over den nye kunnskapen og delt ut oljeblokker før de nye grensene har blitt avklart. Sjøfuglene våre er blant de mest sårbare mot oljeutslipp og flere av artene er i dag sterkt trua. Sylvi Listhaug sin beslutning om å dele ut flere oljeblokker er derfor en direkte trussel mot disse fuglenes eksistens, sier Silje Ask Lundberg.