Et viktig steg i riktig retning!

Regjeringen foreslår å endre skatteregimet til oljebransjen. Naturvernforbundet er fornøyde med at oljeskatten ses på, men forventer mer framover

Øyvind Knoph Askeland/Norsk olje og gass

Kommentarer fra Naturvernforbundet på regjeringens foreslåtte endringer i oljeskatten:

– Dette er utrolig bra og noe vi har jobba for lenge! uttaler Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet. 

– Oljeindustrien står i dag alene om å ha et helt spesielt skattesystem der noe som er ulønnsomt for samfunnet kan være lønnsomt for oljeselskapene, altså at skattebetalerne garanterer for tap i oljeindustrien. Med denne endringen kan det ikke være sånn lenger, forklarer Hansen. 

Samtidig mener Naturvernforbundet at de oljeskattepakka som ble innført i fjor, også burde forsvunnet.  

– Dessverre vil de midlertidige skatteendringene som Stortinget innførte i fjor ha virkning ut hele dette tiåret, så det burde også endres, påpeker Hansen. 

Selv om dette er et steg i riktig retning, mener Naturvernforbundet at det fortsatt er store endringer som må gjennomføres i oljepolitikken. Hansen mener det ikke holder å endre på oljeskatten, det viktigste er nemlig letepolitikken

– Dette er et steg i riktig retning, men langt på nær nok. Det viktigste for den kommende stortingsperioden blir å avslutte all leting etter ny olje og gass. Ingen regjering kan påberøpe seg klimaansvar uten å droppe letinga, fortsetter Hansen

Gjennom valgkampen har det et mulig «oljekompromiss» blitt løftet, som har blitt spekulert i å være å stanse de numererte konsesjonsrundene, men fortsette leting i modne områdener, eller nært der man har infrastruktur i dag. Dette er en dårlig løsning, mener Naturvernforbundet, da det som defineres som modne områder er enormt mye større enn man skulle tro

– All leting må stanses, både i nye områder, og det man kaller «modne områder». Å bare stanse konsesjonsrundene er på ingen måte et kompromiss, da områdene som ikke er åpna nå er ganske små. Både FNs generalsekretær og IEA er tydelige; vi må stanse all leting nå, avslutter Hansen