EU-kommisjonen foreslår viktig klimasteg

EU-kommisjonen har i dag lagt frem forslag til revideringer av energipolitikken i EU. Blant annet skal målet om energieffektivisering økes fra 27 til 30 prosent. – Det er bra at EU skal redusere energibruken, men det behøves langt mer for å være i tråd med Paris-avtalen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Kommisjonens forslag går under navnet «ren energi til alle». Forslaget innebærer blant annet:

  • At målet for energieffektivisering skal øke fra 27 til 30 prosent.
  • Det skal bli lettere for nabolag og enkeltpersoner å produsere og selge egen energi

Flere av forslagene fra Kommisjonen er ventet å gjelde også for Norge. Blant annet må Norge legge frem planer for energieffektivisering og gjennomføre tiltak i statens egne bygg. Gjennom behandlingen av energimeldingen, satte Stortinget et mål om å redusere energibruken i byggsektoren med 10 TWh innen 2030, like mye som energiforbruket i en halv million husstander. I Statsbudsjettet for 2017 ble oppfølgingen av dette målet utsatt til 2018.

– Nå må Norge komme i gang med smartere bruk av energi. Det ligger store muligheter i oppgradering av boligene våre, noe som vil kutte klimagassutslipp, spare verdifull natur og gir oss mer komfortable hjem, sier Lundberg.

Hvis EU øker målet om energieffektivisering til 30 prosent innen 2030 vil det være i tråd med en reduksjon i EUs klimagassutslipp på 44 prosent innen 2030. Når forslaget fra Kommisjonen behandles av Rådet og Parlamentet er det også håp om enda høyere effektiviseringsmål. Parlamentet har tidligere vedtatt et mål om 40 prosent energieffektivisering innen 2030. Forholdene ligger derfor til rette for at EU kan øke sitt klimamål som i dag er på 40 prosent innen 2030.

  • For å være i tråd med Paris-avtalens målsetninger må EU og Norge øke sine klimamål for 2030. EU-kommisjonens forslag legger et viktig grunnlag for dette, sier Lundberg.

Med mindre bruk av energi i byggsektoren reduseres også EUs behov for import av gass. EU-kommisjonen beregner at EU med det nye effektiviseringsmålet vil redusere behovet for gass-import med 12 prosent. Med nye og ambisiøse klima- og energiplaner i viktige land som Tyskland og England vil behovet for import av gass kunne ytterligere reduseres. Norge og Statoil har motarbeidet en økning i EUs mål for energieffektivisering.

  • Oljeindustrien sier gass er en bro til fornybarsamfunnet, men i realiteten er det en bro til klimakrise. Norge har dessverre oppført seg som noen fossiler og motarbeidet et økt energieffektiviseringsmål for å kunne selge gass til Europa, sier Lundberg.

Les alle forslagene fra EU-kommisjonen her.