07.mar 2024

Broen til Framtiden 2024

Hva: Seminar
Når: 07.mar, kl. 14:00 – 20:00
Hvor: Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

Det er tid for den ellevte Broen til framtiden-konferansen om rettferdig omstilling

Hvert år, i samarbeid med fagforeninger, kirken, og andre miljø- og interesseorganisasjoner, samler vi folk for å snakke om hvordan vi best skal omstille samfunnet vårt på en grønn og rettferdig måte. Omstilling og behovet for grønn arbeidskraft er mer aktuelt enn noen gang.

Samtidig som vi opplever stadig sterkere og hyppigere ekstremvær i Norge, står regjeringen fast på at de vil «utvikle, ikke avvikle» oljeindustrien. Hvem har makta i norsk klimapolitikk? Vi skal også snakke om hvilke politiske tiltak som trengs for å sikre en rettferdig omstilling som sikrer trygge, grønne jobber til folk. Det grønne skiftet handler ikke bare om penger. Trenger vi også et grønt verdiskifte, som setter mennesker og natur i fokus? Dette er noen av tingene vi skal snakke om på konferansen!

Som før er konferansen gratis med matservering, og åpen for alle. I tillegg til spennende innslag skal vi få musikk fra Hilja, og god tid til å prate sammen. For deg som ikke har muligheten til å reise til Oslo skal konferansen strømmes på nett.