23.apr 2024

Hvordan skape en rettferdig omstilling vekk fra olje og gass?

Hva: Lunsjseminar og rapportlansering
Når: 23.apr, kl. 12:00
Hvor: Norsk Oljemuseum, Stavanger

Velkommen til rapportlansering med Broen til framtiden!

Naturvernforbundet er med i Broen til framtiden, en samarbeidsallianse mellom fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kirken og grasrota for en rettferdig omstilling. Gjennom dette samarbeidet har vi blant annet arrangert den årlige nasjonale Broen til framtiden-konferansen, i tillegg til lokale arrangementer og flere publikasjoner. Nå lanserer vi rapporten “Rettferdig grønn omstilling” sammen.

Arrangementet er åpent for alle, med servering av lunsj og kaffe. Trykk på lenken HER for å registrere deg.  

Rapporten er skrevet på vegne av Broen til framtiden, av Samfunnsøkonomisk Analyse, Fafo og THEMA Consulting.  Den undersøker hva en styrt omstilling med stans i leting etter ny olje og gass i 2024, og avvikling av all petroleumsproduksjon i Norge fra 2050, vil bety for sysselsetting og kompetanse på nasjonalt og lokalt nivå.

  • Hvilke konsekvenser vil en nedtrapping av olje- og gassproduksjonen få for sysselsatte i oljenæringen? 
  • Hvordan kan vi sikre at kompetansen i oljenæringen ikke forsvinner? 
  • Hvilke utfordringer kan oppstå lokalt? Og hvilke løsninger bør gjennomføres for å sikre at omstillingen er rettferdig? 

Program:  

12:00-12:30 Lunsj  

12:30 Velkommen og introduksjon av innledere  

12:30-13:00 Presentasjon av rapporten, ved prosjektleder Rolf A. Røtnes (Samfunnsøkonomisk Analyse).  

13:00-13:45 Panelsamtale om rapporten, og omstillingskonsekvenser for Stavanger og omegn.