31.aug 2024

Vassdragtreff

Hva: Helgesamling
Når: 31.aug, kl. 12:00 – 01.sep, kl. 14:30
Hvor: Ryfylke fjordhotell, Sand og Energihotellet, Nesflaten

Velkommen til årets vassdragtreff i vakre Suldal!

suldalslågen

Påmelding Vassdragtreff

Navn(Required)
Jeg vil delta på vassdragtreffet(Required)
Jeg ønsker middag (inkludert i deltakeravgift)
Jeg trenger minibuss fra Røldal til Sand på fredag ettermiddag
Hvis det ikke er noen, ber vi om at du svarer "ingen". Det er viktig at dere oppgir riktig informasjon om matallergier eller - preferanser. Vi kan ikke garantere at dette blir tatt hensyn til dersom det ikke meldes inn ved påmelding.
Samtykke(Required)

Naturvernforbundet arrangerer årets vassdragstreff i Suldal 30.august -1. september i samarbeid med Den norske turistforening (DNT), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Sabima, Norske lakseelver og BirdLife.

Vilkårene for den store Røldal-Suldal utbyggingen skal revideres, og Lyse Energi har søkt om ytterligere vannkraftutbygging i vassdraget.

Påmeldingsfrist 15. august

Deltakeravgiften på kroner 350 inkluderer serveringer under treffet, samt middag på fredag og lørdag. Reisekostnader og eventuell hotellovernatting kommer i tillegg og må betales av den enkelte.

Seminaret lørdag vil foregå på Ryfylke Fjordhotell på Sand, og vi legger opp til overnatting fra fredag til lørdag på Sand og fra lørdag til søndag på Nesflaten.

På Sand er det aktuelt med overnatting på Ryfylke Fjordhotell eller Suldal hotell.

På Nesflaten legger vi opp til overnatting på Energihotellet .

Vi har reservert rom på Ryfylke Fjordhotell og på Energihotellet. Den enkelte deltaker må selv bestille overnatting og gi beskjed om at bestillingen gjelder vassdragstreffet.

Slik kommer du til Suldal

For deltakere utenfor nærområdet som planlegger å bruke kollektivtransport, er det aktuelt å reise via Stavanger eller Røldal.

For de som kommer til Røldal på fredagen fra Bergen kl. 15;46 eller fra Oslo kl. 16:13 er det aktuelt å bruke minibuss fra Røldal til Sand for å spare tid. Arrangøren vil på søndag også sette opp buss via Røldal og tilbake til Sand, og vi trenger derfor informasjon om reisevei (se påmelding).


Deltakeravgiften betales inn til konto 7874.05.56036. Påmeldingen er gyldig først når deltakeravgiften er innbetalt.

Program

Røldal- Suldal utbyggingen – vilkårsrevisjon og nye vannkraftprosjekter

Tema: Hvordan kan vi sikre at nye vannkraftprosjekter og nye konsesjonsvilkår for Røldal- Suldal utbyggingen innfrir krav i vannforskriften og imøtekommer behov for naturmangfold, naturopplevelser og friluftsliv?

Dagens kraftverk i Røldal-Suldal består av ni kraftstasjoner, og sto ferdig i 1968. Det ble bygget av Hydro på 1960-tallet for å forsyne aluminiumsproduksjonen ved Karmøy metallverk med kraft. NVE har annonsert en revisjon av konsesjonsvilkårene.

Lyse og Hydro har gjennom det felles selskapet Lyse Kraft DA søkt om konsesjon for å oppgradere kraftverkene i Røldal-Suldal med fem nye vannkraftverk. Investeringen kan totalt komme opp i 7–8 milliarder kroner. Byggestart vil tidligst være i 2027. Den planlagte effektoppgraderingen vil kraftverket fra 630 MW til 1280 MW. Oppgraderingen skal gi 800 GWh i økt produksjon.

Fredag 30. august

Frammøte ettermiddag. Innkvartering. Felles middag på Ryfylke fjordhotell i Suldal kl. 19.

Lørdag 31. august

Seminar på Ryfylke fjordhotell, Sand i Suldal  
Ordstyrer: Jan Olav Nybo, leder av Vassdragsvernutvalget i Naturvernforbundet.

09:00-09:10    Åpning v/ varaordfører Torbjørn Indrebø, Suldal kommune, og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen

09:10-09:30    Hvordan bidrar vannkraftbygging til tap av naturmangfold v/ Norsk institutt for naturforskning (NINA)

09:30-09:45    Hvilke konsekvenser har vannkraftutbygging for friluftslivet? Styreleder Per Hanasand, DNT (bekreftet)

09:45-10:00    Kraftløftet – behov for mer kraft v/ Are Tomasgard, LO

10:00-10:25    Plan for oppgradering av kraftverkene i Røldal-Suldal utbyggingen v/ adm.dir Bjørn Honningsvåg, Lyse Kraft.

10:25-10:55    Kaffe/te, frukt og beinstrekk

10.55-11:05    Film om Røldal-Suldal utbyggingen

11:05-11:20    Konsekvenser av vannkraftutbyggingene v/ Olav Rabbe, grunneier Røldal (bekreftet)

11:20-12:00    Eimund Nygaard, Are Tomasgard, Truls Gulowsen, NINA og Per Hanasand samtaler og svarer på spørsmål fra salen

12:00-12:15    Prosessen for vilkårsrevisjon og behandling av konsesjonssøknad v/ seksjonsleder Carsten Jensen, NVE (bekreftet)

12:15-12:30    Hvilke krav setter vannforskriften til vilkårsrevisjoner og utbygging av ny vannkraft? Vannkoordinator Nils Boisen, Sabima (bekreftet)

12:30-12:45    Spørsmål

12:45-14:30    Befaring til Sandsfossen med lunsj. Guiding fra Bjørn Moe (bekreftet)

14:30-15:15    Politisk debatt om muligheter for reduserte klimagassutslipp og kraft til grønn omstilling, men også hvordan naturmangfold og friluftsliv kan ivaretas.

                        Sentrale og lokale politikere vil bli invitert.

15:15-15:25    Avslutning v/ Truls Gulowsen

15:25-15:45    Kaffe/te, kake, frukt og beinstrekk  

15:45-16:45    Kollokviegrupper – inndeling etter temaer:

  • Konsekvenser for arter (NINA)
  • Konsekvenser for anadrome fiskearter (Norske lakseelver/ NJFF)
  • Konsekvenser for friluftsliv og opplevelser (DNT leder)
  • Kraftbehov og hvordan dette kan møtes i lys av klimautfordringen (Naturvernforbundet)

17:15               Bussavgang til Nesflaten. Guiding fra Jarle Lunde (bekreftet)

18:30               Ankomst Energihotellet, Nesflaten. Innkvartering.

19:00               Middag

Søndag 1. september

09:00               Synfaring med buss langs vassdragene ledet av Olav Rabbe

 Korrespondanse Haukeliekspressen i Røldal til Oslo kl. 15:50/ Bergen kl. 16:13

Busstransport videre til Sand.