FNs klimapanels femte hovedrapport

Klimapanelet slår med stor sikkerhet fast at våre utslipp skaper klimaendringer.

Klimapanelet er også tydelige på konsekvensene av ikke å kutte utslippene, hvor særlig verdens fattigste vil rammes hardest. Les mer om FNs klimapanels rapport her.