Førdefjorden: Et klart nei fra 5 partier til gruvedumping!

Partiene måtte svare for sine standpunkt til dumping av gruveavfall i norske fjorder da Naturvernforbundet og Natur og Ungdom inviterte til valgkampåpning i Vevring ved Førdefjorden. Heldigvis var det stor overvekt av partier som sa et klart og tydelig nei til gruvedumping. SV, Rødt, MDG, Venstre og Krf lovet å kjempe for en fortsatt sunn og ren fjord!

Partitopper og listetopper var samlet da Naturvernforbundet og Natur og ungdom markerte starten på den mest intensive delen av valgkampen. Før arrangementet ble det sendt ut informasjon om det planlagte gruveprosjektet i Engebøfjellet ved Vevering i Førdefjorden. Næringsorganisasjoner med interesse innenfor turisme, fiske og havbruk var også inviterte. 

– Vi vil redde Førdefjorden. Og vi vil ha et forbud mot sjødeponi av gruveavfall, sa Audun Lysbakken, partileder i SV da NRK intervjuet han om saken ombord i veteranbåten MS Atløy. 

Politikere, gjester, representanter fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, samt presse, fikk orientering ombord båten og turen gikk rundt området som er planlagt som sjødeponi.

– Teknologien er gammeldags og miljøskadelig. Prosjektet burde vært stoppe for lenge siden, sa Arild Hermstad, nestleder MDG i sin kommentar til NRK. 

Førdefjorden er en artsrik og frisk fjord. Den indre delen har status som nasjonal laksefjord (men laksen må bruke hele fjorden for å komme dit inn). Nasjonale laksefjorder og deres utløp skal ha spesielt vern, men i denne saken ble Miljødirektoratet pålagt å legge inn andre kriterier enn miljø da de skulle komme med sin endelige vurdering.  – Vi reagerer sterkt på at det ble gitt politiske føringer som tvang miljødirektoratet til å godkjenne prosjektet, påpeker Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

Det foreslåtte gruvedrifta er voldsom på mange måter. Det planlegges et åpend dagbrudd hvor 50 meter av fjelltoppen skal fjernes. De overskytende massene, sammen med en rekke kjemikalier og giftstoffer som brukes for å behandle slammet, er tenkt «deponert»i fjorden. Undersøkelser viser sterke oppadgående strømmer i området, så det er stor fare for at slammet sprer seg videre. Havforskningsinstituttet har påpekt farene for livet i fjorden og har frarådet prosjektet. 

Leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane,  Anne-Line Thingnes Førsund viser til at prosjektet er vesentlig endret siden de første tillatelsene ble gitt.  – I tillegg er konskevensanalysene mangelfulle og tolket lang ut over det de gir grunnlag for, understreker hun som argument for å stoppe planene.

Nærings- og fiskeridepartementet har fremdeles ikke landet på en endelig avgjørelse når det gjelder driftstillatelsen som Nordic Mining fikk i fjord. Klagen fra blant annet Natur og Ungdom og Naturvernforbundet ligger til behandling i departementet.

MS Atløy ble fulgt av fiskerbåter og folk fra fiskeri- og oppdrettsnæringa, som alle er sterk kritiske til gruvedrift og sjødeponi. Under Engebøfjellet møtte representanter fra Natur og Ungdom opp i båt med plakater og kamprop.

Førdefjorden og Repparfjorden er levende fjorder og naturgrunnlaget i fjordene er avgjørende for fiskeri, oppdrett, reiseliv og reindrifta.

Leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie kom direkte fra aksjonsleiren i Repparfjord, som er den andre store sjødeponisaken der begge organisasjoner har engasjert seg sterkt for å få stanset.

– Kampen for rene fjorder og mot gruvedumping har stor støtte. Vi hilser fra aksjonister og alliansepartnere i Repparfjord, sa Woie.   

Etter befaringen ble det holdt appeller før Naturvernforbundet leder Truls Gulowsen ledet debatten med politikerne. 

Selv om det ikke var alle partier som var villige til å love like sterkt å gå i mot de konkrete planmene i Førde fjorden og Repparfjorden, fikk alle parti komme til orde og argumenter for sine syn.

– Både Førdefjorden og Repparfjorden fortjener nasjonal oppmerksomhet, og med dette arrngementet håper vi at representantene for alle partiene som var til stede har fått oppdatert og ny kunnskap. Er det politisk vilje, er det fullt mulig å stanse begge disse prosjektene, oppsummerte Gulowsen.

Appeller, debatten og arrangementet ble streamet på facebook og kan sees i sin helhet her

Valgkampåning ved Førdefjorden – Se opptaket her