Foreslår nye oljeblokker innenfor iskantsonen: Uforsvarlig, sier Naturvernforbundet

I dag presenterte olje- og energiminister Terje Aasland forslag til utlysning av nye oljeblokker gjennom TFO 2022. Naturvernforbundet er svært kritisk til at TFO-området foreslås utvidet ytterligere, og særlig til at området for forenklet tildelingsprosess omfatter områder innenfor iskantsonen.

– Det er trist, men dessverre ikke overraskende at regjeringen fortsetter å utvide området for forenkla tildeling av nye oljelisenser. Kloden tåler ikke nye oljefelt, særlig ikke i sårbare områder som iskantsonen, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Tre av blokkene som nå er på høring ligger innenfor 0,5% isfrekvens, som miljøfaglige råd sier er der den biologisk svært verdifulle iskantsonen ligger.

– Hele iskantsonen er definert som et svært sårbart og verdifullt område av de miljøfaglige etatene. En oljeulykke her vil være svært alvorlig for livet i Arktis. At ministeren nå lyser ut blokker innenfor dette området er svært urovekkende.

Naturvernforbundet er også kritisk til utlysningen av hensyn til klima:

– FNs klimapanel sin siste delrapport viser alvoret i klimakrisen. Ikke bare er klimaendringene langt mer alvorlige enn vi hadde fryktet, vi har også ekstremt dårlig tid på oss. Å fortsette å stimulere til ny oljeleting i stadig mer avsidesliggende og sårbare områder,  som vil bidra til økte klimagassutslipp blir helt feil.  

De siste dagene har flere tatt til orde for at Norge må lete etter mer olje og gass som følge av Ukrainakrisen. Naturvernforbundet mener det blir feil å skyve Ukraina foran seg:

– Det er ingen tvil om at de siste dagene for alvor har vist hvor sårbart Europa er i sin avhengighet av fossile energikilder, spesielt russisk gass. Samtidig er det viktig å huske på at EU nå trapper kraftig opp planene for å fase ut all fossil energi på sikt, inkludert norsk gass.  
 
Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to tildelingsprosesser for utvinningstillatelser til oljebransjen. En utvinningstillatelse gir et oljeselskap rett til å lete etter, og utvinne den eventuelle olja og/eller gassen selskapet finner, innenfor en eller flere blokker. Siden 2013 er det delt ut utvinningstillatelser i totalt 604 blokker, hvorav 500 har vært gjennom TFO. Resten deles ut gjennom konsesjonsrunder, hvor SV fikk gjennomslag for at neste konsesjonsrunde ikke vil deles ut i 2022. TFO-rundene er ment for å dele ut lisenser i modne områder, med eksisterende infrastruktur og kjent geologi, mens konsesjonsrunder er ment for tildelinger i mer ukjente områder.