Forholder seg ikke til realitetene

Rystad Energy lanserte i dag rapporten de har skrevet på bestilling fra lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass. Rapporten påstår at kutt i norsk oljeproduksjon vil føre til reduserte klimagassutslipp globalt, mens kutt i både olje- og gassproduksjon ikke vil føre til kutt. Naturvernforbundet er kritisk til flere sider ved rapporten.

– Dette bestillingsverket fra Norsk olje og gass legger til grunn at verden ikke klarer klimamålene uten teknologi vi har ingen garanti for at kommer i tide, samtidig som vi merker at klimaendringene blir mer og mer katastrofale, sier Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Hun referer blant annet til at Norsk olje og gass baserer seg på at ny teknologi vi forventer vil komme framtiden, vil gjøre det enklere å erstatte norsk olje og gass med olje og gass fra andre land. Samtidig ser bestillingsverket svært begrenset på hvorvidt ny teknologi vil erstatte olje og gass fra hele verden totalt.

Hansen påpeker også at prisen i markedet ikke er det eneste som styrer hvor mye olje og gass som brukes.Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet. FOTO: Fartein Rudjord

– I bestillingsverket til norsk olje og gass overser de at det foregår et enormt skifte bort fra olje og gass i Europa og verden. I rapporten er utslippskuttene nesten opp til markedet alene. Men de glemmer at verdens land nå innfører mange politiske tiltak for å senke bruken av olje og gass, fortsetter Hansen.

 Tidligere forskning har benyttet en priselastisitet på -0,5 i oljemarkedet, mens bestillingsverket fra Rystad benytter -0,1. Det gir en helt annerledes forutsetning for resultatene.

– Dersom ingen land hadde innført noen klimatiltak, så hadde kanskje rapporten vært mer interessant. Men sånn er heldigvis ikke verden. Det kuttes i bruken av norsk olje og gass i årene framover. Derfor må vi også kutte i utvinning av norsk olje og gass, og i alle fall ikke dele ut nye lisenser til oljeleting, avslutter Hansen.

Naturvernforbundet vil fortsette å følge saken.