Forslag til Durban-avtale sikrer ikke større utslippskutt

I dag ble det første helhetlige forslaget til en avtale som kan vedtas på Durban-toppmøtet lagt fram. Naturvernforbundet mener at forslaget ikke sikrer større utslippskutt i rike land. – Når ministere og statsledere ankommer i neste uke må de gjøre store forbedringer, sier Naturvernforbundets Bård Lahn.

Den første uka av klimatoppmøtet i Durban, Sør-Afrika, går mot slutten. Samtidig som tusenvis av mennesker demonstrerte for en sterk og rettferdig klimaavtale i Durbans gater, la lederen for forhandlingene i det såkalte Konvensjonssporet i dag fram et helhetlig forslag til en tekst som kan vedtas i Durban. Det mer enn 130 sider lange dokumentet er ikke en ferdig, helhetlig klimaavtale, men inneholder forslag til en rekke vedtak som vil danne grunnlag for videre forhandlinger fram mot en framtidig avtale. På de fleste områder er det fortsatt stor uenighet mellom landene.

Naturvernforbundet mener dokumentet som ble lagt fram i dag viser at de politiske lederne har en stor jobb å gjøre i uka som kommer. Tirsdag 6. desember åpner høynivå-delen av toppmøtet, der ministere og statsledere skal fullføre forhandlingene og gjøre endelige vedtak.

– Det er fullt mulig å gjøre viktige framskritt i arbeidet med en ny klimaavtale her i Durban. Men det klimaet trenger mest av alt er større ambisjoner og kraftigere kutt i klimagassutslippene, og på det punktet er ikke dette dokumentet godt nok, mener klimarådgiver i Naturvernforbundet Bård Lahn, som følger forhandlingene i Durban.

Fakta om det nye dokumentet

Last ned (PDF-format)

Forslag lagt fram av lederen for forhandlingsgruppa AWG-LCA, satt sammen av forhandlingstekster fra de enkelte undergruppene i forhandlingene. Forslagene i dokumentet vil danne grunnlaget for de videre forhandlingene i Durban.

Økte utslippsreduksjoner i rike land beskrives på side 17. Naturvernforbundet mener det er bra at paragraf 5 oppfordrer til økt innsats, men at det videre arbeidet for økte utslippsmål i paragraf 7 er altfor lite forpliktende.

Han viser til at løftene om utslippsreduksjoner som landene så langt har lagt på bordet ikke er nok til å hindre farlige klimaendringer. Naturvernforbundet mener derfor at et hovedtema i forhandlingene må være å sikre større utslippskutt enn de som er lovet til nå. Selv om forslaget til vedtak som ble lagt fram i dag oppfordrer landene til å øke sine utslippskutt, inneholder det ingen konkrete planer for når og hvordan det skal skje.

– Det er bra at dokumentet slår fast at rike land må gjøre mer for å kutte sine utslipp, men ønsker og oppfordringer er ikke nok. Durban-toppmøtet må sette i gang en klar prosess for å sikre et høyere ambisjonsnivå, sier Lahn.

Han oppfordrer miljøvernminister Erik Solheim og statsminister Jens Stoltenberg til å ta tak i dette når de ankommer Durban i neste uke.