– Fortsatt alt for høye utslipp

Utslippene i 2019 var totalt 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter. – Fortsatt altfor høye, sier Naturvernforbundet,

Bil som slipper ut eksos

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte 8. juni foreløpige tall for norske klimagassutslipp i 2019. Utslippene i 2019 var totalt 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter, en nedgang på 1 million tonn CO2e (2 prosent) fra 2018. Utslippene er nå endelig lavere enn de var i 1990. Det skyldes bl.a. økt biodrivstoff i transportsektoren, hvor dessverre fortsatt en stor andel er palmeolje.

– Det er positivt at norske utslipp går ned, men utslippene er fortsatt altfor høye. For å gjøre vår rettferdige andel av Paris-avtalen, må kursen legges om. Det er helt absurd at det nå forhandles om skattelettelser til oljeindustrien samtidig som den grønne krisepakken overhodet ikke gir oss den omstillingen vi så sårt trenger, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. 

Det norske målet for utslipp i 2020 er 46,6-48,6 millioner tonn, som er altfor dårlig. Tidligere i år forsterket Norge klimamålet for 2030 slik at utslippene skal reduseres med 50-55 prosent fra 1990-nivå.

Miljødirektoratet har levert en Klimakur for hvordan utslippene skal halveres innen 2030.

– Regjeringen må snarest presentere sin plan for hvordan klimamålene skal nås. Vi trenger økt innsats i alle sektorer og vi må unngå at det i disse krisetider gjøres vedtak som låser oss til store utslipp i lang tid med oljeutvinning, økt veitrafikk og flytrafikk, sier Lundberg.