– Fortsatt et fossilparti

Arbeiderpartiets landsmøte gikk i dag inn for at områdene utenfor Lofoten skal kunne åpnes for oljevirksomhet. – Arbeiderpartiet er fortsatt et fossilparti, som er villig til å risikere verdens siste store torskestamme på oljeindustriens alter, konstaterer lederne i Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

DemonstrasjonEinar Helland Berger

Da landsmøtet åpnet i dag tidlig ble de møtt av over 300 demonstranter fra både miljøbevegelse og fagbevegelse, som krevde at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal holdes fri for petroleumsvirksomhet.

– Arbeiderpartiet hadde i dag en gylden anledning til å stå sammen med flertallet i folket, med kommunene i Lofoten, og med fiskerne som lever av havet. I stedet valgte de å sette kortsiktig profitt foran potensielt evigvarende fiskeressurser, sier Wenche Cumming, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

På landsmøtet endte det med at flertallet av delegatene vedtok sentralstyrets innstilling, som vil starte konsekvensutredningen av havområdet utenfor Lofoten, på Nordland VI. Da AP-nestleder Hadia Tajik la frem forslaget til nytt program i går, hevdet hun at sentralstyret gikk inn for at området utenfor Lofoten skulle varig vernes, mens et området utenfor Helgeland skulle konsekvensutredes, noe som var direkte usant.

– Argumentasjonen som har blitt ført fra partiledelsen sin side har vært svært uredelig, og direkte usann en rekke ganger. Vi mener det er svært oppsiktsvekkende at partiledelsen i landets største parti lyver fra talerstolen for å kunne tåkelegge debatten nok til å sikre sitt eget forslag. Med denne politikken vil aldri Arbeiderpartiet være noe annet enn en sinke i miljøpolitikken, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Gjennom dagen har det pågått en Folkefest for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, med mer enn 1000 mennesker til stede, og i sommer skal det arrangeres Folkefest i Svolvær 5. august. Senere i dag feirer Natur og Ungdom sitt 50-års jubileum, og skal der feire at kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja allerede har blitt vunnet fem ganger siden 2001

– Den folkelige motstanden mot oljeboring har aldri vært sterkere, verken i folket som helhet, eller i Arbeiderpartiet. På tross av et elendig vedtak i dag, kommer dette aldri til å bli landets vedtatte politikk. Uansett hvor Støre snur seg, sier alle samarbeidspartier nei til oljevirksomhet i dette områder. Vi kommer til å vinne nok en gang, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom