Fortsatt godt håp om ulvevalper i Østmarka

Det har florert med rykter om at en navngitt ulvemotstander ulovlig skal ha skutt den ene av ulvene i paret som har markert revir i Østmarka utenfor Oslo i våres. Nå bekrefter Rovdata at begge dyrene er i god behold.

Rovdata (overvåkingsorganet for store rovdyr i Norge) meldte nylig at ekskrementer som ble funnet nord i Østmarka og deretter analysert, viser at begge dyrene var i live i slutten av juli.

– Dette er selvsagt gode nyheter, kommenterer Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet. – Fortsatt er det store spenningsmomentet hvorvidt de nå også har fått hvalper, det vet vi fortsatt ingenting om. Mest sannsynlig får vi ikke ny informasjon om dette før vi får sporsnø til høsten. Men det er grunn til optimisme, forskerne regner sannsynligheten for yngling som svært stor ut fra adferden som ble registrert tidligere i år.  Nå blir det spennende å se hva oppfølging og innsamling av nye prøver vil avdekke fram over.

Ulvene kan bli et viktig bidrag til en mer robust og mangfoldig natur i Marka. Forvokste hjortedyrbestander reguleres mer på naturens egne premisser, overbeite på furu, rogn, barlind m fl reduseres, flått og hjortefluer får mindre spredning osv.   

– Ulven er et av Norges sjeldneste og mest trua pattedyr, fortsetter Håpnes. – Desto gledeligere har det vært å se hvordan både meningsmålinger og oslopolitikerne nærmest unisont er positive til at slike dyr er tilbake og kanskje formerer seg etter mer enn hundre års fravær. Markaturene for hundretusener av mennesker får en ekstra dimensjon når vi vet at naturen rundt hovedstaden har kvaliteter som gir livsgrunnlag for slike innslag. De bidrar til et villmarkspreg som gjør de fleste av oss enda stoltere av de flotte skogstraktene rundt hovedstaden.

– Hvem blir de første som kan melde om funn av små poteavtrykk etter mulige valper, spør Håpnes.

Les mer om registreringene på Rovdata.