Gravemaskiner rydder en gammel avfallsfylling på Fornebu

Foto: Statsbygg

Forurensning

Forurensning handler ikke bare om giftig eksosforurensning i storbyer eller oljeutslipp fra grunnstøtte tankbåter. Også innen landbruk, transport, industri, bygg - stort sett over alt kan vi finne miljøgifter og stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen. Og det gjør de - altfor ofte.

Forurensning skjer både i vann, i jordsmonn, i luft og i vegetasjon, og har ofte katastrofale følger for natur og plante- og dyrearter. Miljøgiftene kommer fra et utall kilder, og hvor farlige de er varierer sterkt.

Mange av miljøgiftene kommer som følge av våre dagligliv.  Industrien, vedfyring og veitrafikk er viktige kilder til utslipp av flere tungmetaller og organiske miljøgifter. Vedfyring og veitrafikk fører også til overskridelser av nasjonale mål for svevestøvforurensning i Oslo og andre storbyer.

Kjemiske tikkende bomber
Ikke alle kjemikalier og stoffer er like skadelige. Enkelte er harmløse. Det er imidlertid et stort antall kjemikalier og stoffer som kan forårsake alvorlige skader både på naturen og på menneskene som bor der. Disse stoffene er fullt lovlig å lage og bruke, men ikke lov å dumpe i naturen eller behandle som vanlig avfall.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke skjer ulykker.

Vi har alle sett TV-bildene av svarte strendene og de tilgrisede sjøfuglene som bokstavelig talt drukner i olje. Det er blant de tydelige forurensingsulykkene. Mindre synlige er tungmetallene som siver ut i lakseelver fra nedlagte gruveanlegg, og kvikksølvholdig avfall fra industrien som går ut i sjøen og ender opp i fisken vi fisker. 

Det er nemlig ikke bare ulykker som forårsaker miljøgifter i naturen.

Lovlig forurensning
Det er faktisk lov å slippe ut kjemikalier i naturen  - så lenge man holder seg innenfor rammene av lov om forurensninger og om avfall.

Miljødirektoratet forvalter og fører tilsyn med forurensingsloven, produktkontrolloven og forskjellige forskrifter om avfall og forurensing her i landet. De bestemmer også hvem som skal få slippe ut hva, og gir tillatelser, stiller krav og setter grenser for utslipp, og fører tilsyn med at kravene overholdes.

Giftige minner fra fortiden
En annen årsak til forurensning og miljøgifter i naturen er at kjemikaliebruken var mindre regulert før, blant annet på grunn av at man tidligere ikke visste like mye som man vet nå om konsekvensene av de stoffene man brukte.

Nå mange år senere begynner følgene av kjemikaliebruken å vise seg, og skadene er ofte svært omfattende og av og til også irreversible, lenge etter at kjemikaliene var i bruk. Ofte viser det seg også at nye stoffer, som er innført som erstatning for gamle, skadelige stoffer, har mye av de samme skadelige egenskapene for naturen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.01.2019

Nyheter

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche

Gruveplaner satt på vent

19.03.2012 | Sist oppdatert: 19.03.2012

Planene om å utvinne Rutil i Førdefjorden ble i dag satt på vent fordi man ikke vet nok om konsekvensene for naturmangfoldet i området til å ta en beslutning. Naturvernforbundet mener det er en helt riktig konklusjon.

BRannøvelse på Bergen Lufthavn Flesland
PFOS spylt ut i naturen ved 45 flyplasser:

Alvorlig miljøgift funnet i drikkevann

01.12.2011 | Sist oppdatert: 05.12.2011

Beboere ved flyplassene i Bergen og Kirkenes får nå tilkjørt vann etter at Avinor har påvist avrenning av PFOS til drikkevann. I 50 år har miljøgiften blitt spylt rett ut i naturen ved norske brannøvingsfelt.

Oppdrettsanlegg

Norsk oppdrettslaks er forurenset

23.11.2011 | Sist oppdatert: 24.11.2011

En ny svensk undersøkelse av miljøgifter i sjømat viser at norsk oppdrettslaks har innhold av bromerte flammehemmere. Det finnes ingen grense for hvor mye av dette stoffet man kan ha i fisk, men norsk laks ligger betydelig over grensen forskere i EU har foreslått.

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche

– Gruvedrift må være miljøforsvarlig

02.11.2011 | Sist oppdatert: 03.04.2012

Norge kan stå foran en ny gigantisk satsing på gruvevirksomhet. – Det er fullt mulig å ha gruvevirksomhet i Norge uten å dumpe store mengder avfall i norske fjorder som kan ødelegge mye av livet på fjordbunnen, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Baardseth

Ulovlige avfallsplasser florerer

07.09.2011 | Sist oppdatert: 07.09.2011

– Miljøet har vært taper når kommunene får makt i areal- og miljøforvaltningen. Tette sosiale nettverk og manglende miljøinteresse hos kommunene gjør at intet blir gjort med titusenvis av ulovlige fyllinger landet rundt, sier Harald Baardseth, leder i Naturvernforbundet i Buskerud.

Topp-banner Nigeriaolje

Shell med nye oljesynder i Nigeria

04.08.2011 | Sist oppdatert: 17.08.2011

Olje og kreftfremkallende stoffer i drikkevannet og et åtte centimeter tykt lag med olje oppå grunnvannet. Dette er tilstanden i Ogoniland i Nigeria, ifølge en ny FN-rapport. Rapporten dokumenterer alvorlige miljøskader som befolkningen i Ogonilandar levd med i mange tiår.

Viser fra 105 til 112 av totalt 121 artikler

Relaterte tema