Gravemaskiner rydder en gammel avfallsfylling på Fornebu

Foto: Statsbygg

Forurensning

Forurensning handler ikke bare om giftig eksosforurensning i storbyer eller oljeutslipp fra grunnstøtte tankbåter. Også innen landbruk, transport, industri, bygg - stort sett over alt kan vi finne miljøgifter og stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen. Og det gjør de - altfor ofte.

Forurensning skjer både i vann, i jordsmonn, i luft og i vegetasjon, og har ofte katastrofale følger for natur og plante- og dyrearter. Miljøgiftene kommer fra et utall kilder, og hvor farlige de er varierer sterkt.

Mange av miljøgiftene kommer som følge av våre dagligliv.  Industrien, vedfyring og veitrafikk er viktige kilder til utslipp av flere tungmetaller og organiske miljøgifter. Vedfyring og veitrafikk fører også til overskridelser av nasjonale mål for svevestøvforurensning i Oslo og andre storbyer.

Kjemiske tikkende bomber
Ikke alle kjemikalier og stoffer er like skadelige. Enkelte er harmløse. Det er imidlertid et stort antall kjemikalier og stoffer som kan forårsake alvorlige skader både på naturen og på menneskene som bor der. Disse stoffene er fullt lovlig å lage og bruke, men ikke lov å dumpe i naturen eller behandle som vanlig avfall.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke skjer ulykker.

Vi har alle sett TV-bildene av svarte strendene og de tilgrisede sjøfuglene som bokstavelig talt drukner i olje. Det er blant de tydelige forurensingsulykkene. Mindre synlige er tungmetallene som siver ut i lakseelver fra nedlagte gruveanlegg, og kvikksølvholdig avfall fra industrien som går ut i sjøen og ender opp i fisken vi fisker. 

Det er nemlig ikke bare ulykker som forårsaker miljøgifter i naturen.

Lovlig forurensning
Det er faktisk lov å slippe ut kjemikalier i naturen  - så lenge man holder seg innenfor rammene av lov om forurensninger og om avfall.

Miljødirektoratet forvalter og fører tilsyn med forurensingsloven, produktkontrolloven og forskjellige forskrifter om avfall og forurensing her i landet. De bestemmer også hvem som skal få slippe ut hva, og gir tillatelser, stiller krav og setter grenser for utslipp, og fører tilsyn med at kravene overholdes.

Giftige minner fra fortiden
En annen årsak til forurensning og miljøgifter i naturen er at kjemikaliebruken var mindre regulert før, blant annet på grunn av at man tidligere ikke visste like mye som man vet nå om konsekvensene av de stoffene man brukte.

Nå mange år senere begynner følgene av kjemikaliebruken å vise seg, og skadene er ofte svært omfattende og av og til også irreversible, lenge etter at kjemikaliene var i bruk. Ofte viser det seg også at nye stoffer, som er innført som erstatning for gamle, skadelige stoffer, har mye av de samme skadelige egenskapene for naturen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.01.2019

Nyheter

IMG_1514
Miljødirektoratet toer sine hender

Uforsvarlig behandling av Repparfjorden

22.10.2013 | Sist oppdatert: 22.10.2013

Naturvernforbundet er misfornøyd med Miljødirektoratets behandling av gruveutslippene i Repparfjorden. Nå håper de Klima- og Miljøvernminister Tine Sundtoft rydder opp.

Langøyene
Miljøgifter i ferieparadis

Krever øyeblikkelig opprydding på Langøyene

12.06.2013 | Sist oppdatert: 12.06.2013

Langøyene, som er et populært sommersted for Osloborgere, har blitt evakuert og stengt på grunn av lekkasje av miljøgifter. Øyene ble tidligere brukt som søppelfylling.

Fjordfiskerens festbord 1 juni 2013
Strid om Førdefjorden

Samler bygda - splitter partiene

05.06.2013 | Sist oppdatert: 06.06.2013

Lørdag var det fest i Vevring i Sogn og Fjordane – i bygda med 300 innbyggere klarte den lokale aksjonsgruppa mot gruveavfallsdeponi i Førdefjorden å samle over 200 til festmat, fagseminar og politisk debatt.

Sola2
Miljøgiften PFOS ved flyplasser over hele landet:

– Nøler med miljøgiftopprydding

28.01.2013 | Sist oppdatert: 28.01.2013

Problemene med avrenning av miljøgifter fra brannøvingsfelt på flyplasser er større enn tidligere antatt. På 15 flyplasser renner giftstoffer rett ut i vernede naturområder. Naturvernforbundet krever nå at giftstoffene må bort fra naturen.

IMG_3935

Flere store oljelekkasjer i høst

19.12.2012 | Sist oppdatert: 19.12.2012

19 000 liter fyringsolje fra Ullevål sykehus kan ha lekket ut i Akerselva i Oslo. – Dette er en av mange lekkasjer av fyringsolje som har vært dette året. I november var det tre store lekkasjer i henholdsvis Porsgrunn, Mandal og Asker, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Johan Fredrik Schmedling
Kontroversiell utbygging stoppet:

Klif ga Naturvernforbundet medhold

03.12.2012 | Sist oppdatert: 05.12.2012

En glad lokallagsleder Johan Fredrik Schmedling i Naturvernforbundet Kristiansund og Averøy er raus med rosen etter at planene til Franzefoss Bruk ble stoppet: - Både fylkeslaget og sekretariatet i Naturvernforbundet har gjort en skikkelig god jobb, sier han. Selv har han jobbet med å stoppe planene på Husøya ved Kristiansund i flere år.

Kyst Lofoten

Gruvevirksomhet kan true matfatet

28.11.2012 | Sist oppdatert: 28.11.2012

Naturvernforbundet går nå sammen Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskeri og havbruksnæringens landsforening og Norske Sjømatbedrifters landsforening til kamp mot at gruveindustrien skal få ødelegge livet i norske fjorder. I et felles utspill skriver organisasjonene at ny gruvevirksomhet kan bli en stor trussel mot fiskeriene og livet i fjordene. – Naturvernforbundet er ikke mot gruvevirksomhet, men våre fjorder kan ikke bli brukt som avfallsplass for gruveindustrien, sier Haltbrekken.

Viser fra 81 til 88 av totalt 108 artikler

Relaterte tema