Frivillig vern i fritt fall

Mengden skog som blir tilbudt vernet gjennom ordningen for frivillig vern har falt drastisk de siste årene. Det viser tall som Natur & miljø har innhentet fra Klima- og miljødepartementet.

Gammelskog-underskriftskampanjeAdrian Lombardo

Hittil i 2023 er det tilbudt 65 kvadratkilometer produktiv skog til vern gjennom ordningen for frivillig vern. Det er en nedgang på 77 prosent sammenlignet med hele 2020. En betydelig del av skogen som tilbys vernet er skrinnere områder med lavere biologisk mangfold. De siste årene har andelen slik skog ligget på mellom 40 og 50 prosent av skogen som tilbys vernet.

– Vi slår nå alarm for gammelskogen. Skogvernet går altfor sakte, og etter sulteforing med budsjettmidler har ordningen med frivillig skogvern spilt falitt. Her trengs det mye mer og langt kraftigere lut, sier Naturvernforbundets Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.