FrP vil sabotere det globale klimasamarbeidet

FrPs stortingsgruppe har i dag vedtatt at de er mot neste steg i de internasjonale klimaforhandlingene, Kyoto 2. – FrP vil gjøre Norge til bremseklosser i klimasamarbeidet, uttaler Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

I flere dager har Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken forsøkt å få avklart om FrP vil støtte neste steg i de internasjonale klimaforhandlingene, Kyoto 2. I dag fikk han svar. På Verdens miljødag går FrPs stortingsgruppe mot den eneste internasjonale klimaavtalen vi har.  – FrP er tydeligvis villige til å sabotere det internasjonale klimasamarbeidet, sier Haltbrekken.

–          Isen på Nordpolen smelter i rekordfart, temperaturen stiger, og CO2-konsentrasjonen i atmosfæren er høyere enn noen gang. Løsningen på dette er ikke mindre samarbeid mellom landene i verden, men mer, sier Haltbrekken. – Selv om Kyoto 2 er en altfor svak avtale er den viktig for å få framgang i det internasjonale samarbeidet mot klimatrusselen. Derfor må Norge ratifisere avtalen.

Næringslivet er uenig med FrP

Miljøpolitisk talsmann i FrP Per-Willy Amundsen argumenterer for hensynene til norsk industri og næringsliv. Imidlertid er NHO-organisasjonen Norsk Industri tilhenger av Kyoto 2.  – Norsk industri er verdensledende på kutt av klimagasser. Vi er for Kyoto 2, melder Norsk Industri på Twitter.

–          Dette viser at FrPs stortingsgruppe henger langt etter når det kommer til klimakunnskap. Mens resten av samfunnet forbereder seg på å gjøre de nødvendige endringene for å skape en økonomi som er  bærekraftig, vil FrPs politikk gjøre Norge til sinker, sier Lars Haltbrekken.

Norge spiller viktig rolle

Klimaforhandlingene i FNs klimakonvensjon foregår på årlige møter. I 2015 skal en ny internasjonal avtale være på plass. Denne skal pålegge både rike land og store utviklingsland som Kina å kutte sine utslipp. Sammen med blant annet Australia har Norge spilt en helt avgjørende rolle for å få enighet om at verden skulle få en ny avtale som omfatter enda flere land og gir oss større utslippskutt.

–          Hvis Kyoto 2 ikke kommer på plass står hele det internasjonale klimasamarbeidet i fare, sier Haltbrekken.