Frykter grønnvasking av økt forbruk

Naturvernforbundet frykter regjeringen vil lage en strategi som grønnvasker økt forbruk, ved å satse på gjenvinning fremfor forbruksreduksjon, gjenbruk og reparasjoner.

Verksted for gjenbruk av materialer

– Norge har et enormt forbruk av ting. Vi forbruker mest i Europa per innbygger, bare slått av Luxembourg. Da hjelper det lite at vi blir flinkere til å gjenbruke materialene. Det er mengden råmaterialer som det høye forbruket krever som skaper problemene. Dessverre har vi sett få signaler fra regjeringen om at de ønsker å kutte i vårt forbruk, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Trakk seg fra rapport

– Alt forbruk har en miljøkostnad, i form av klimagassutslipp, forurensning eller å fjerne natur til fordel for plantasjer. I nesten alle tilfeller er det beste for miljøet å ha færre ting og bruke de lenge før de går til gjenbruk, understreker Lundberg.

Men dette er kontroversielt. I arbeidet med en rapport om hvordan Norge kan bli mer sirkulære trakk NHO seg samme dag som lanseringen. I 200 år har vi hatt en lineær økonomi: økonomisk vekst har hengt sammen med økt ressursbruk. Å endre dette er ikke et lite stykke arbeid, men er helt avgjørende for å berge verdens artsmangfold og få ned klimagassutslippene.

Må bli enklere med reparasjoner

Gjenbruk er selvfølgelig også en viktig del av en sirkulær økonomi. En økning av gjenvinningsgraden er ikke i seg selv et mål på om forbruket vårt er miljømessig bærekraftig: å redusere det totale ressursforbruket er et viktigere mål. Naturvernforbundet har foreslått flere tiltak som kan redusere forbruket.

– Det må bli enklere og mer lønnsomt å leve av reparasjon, vedlikehold og gjenbruk. Dette er tjenester som blir avgjørende for at vi skal kunne ha færre ting, og bruke dem lenger. Helt konkret har vi, og mange andre, foreslått momsfritak på reparasjoner og for selskaper som legger til rette for at ting blir brukt mye gjennom utleie og bruktkjøp. Vi har også foreslått strengere krav til produsenter om at produkter må ha en viss kvalitet og at de skal være mulige å reparere. I dag er det lovlig og lønnsomt å bevisst gjøre produkter umulige å reparere, sier Lundberg.

 Henger etter

– Heldigvis har EU fått gjennom produktkrav for å redusere miljøbelastningen til enkelte typer hvitevarer, og de varsler at flere produktkategorier vil få krav i framtiden. Det vil kunne komme krav om at produktene skal kunne kan repareres og tas fra hverandre, og at reservedeler skal være tilgjengelige. Disse kravene vil måtte innføres i Norge fordi vi er medlem av EØS, understreker Lundberg.

Fristen for å gi innspill til regjeringens strategi for sirkulærøkonomi har gått ut. Regjeringen sier at Norge skal bli et foregangsland innen sirkulærøkonomi. Foreløpig henger vi dessverre langt etter.