Fullt mulig å løse klimatrusselen!

FNs klimapanel (IPCC) la denne uken fram en rapport som viser at det er et stort potensial for fornybar energi i verden og at økt bruk av fornybar energi er avgjørende for å hindre menneskeskapte klimaendringer.

– Rapporten viser at det er fullt mulig å løse klimatrusselen, og det som trengs er politikere som tør å si nei til mer fossil energi, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Klimapanelet slår fast at det tekniske potensialet for fornybar energi overstiger verdens energibehov. Kostnadsmessig har fornybar energi de siste årene blitt mer konkurransedyktig sett i forhold til fossil energi, og kostnadene knyttet til fornybar energi forventes å synke ytterligere.

  •  Nesten 80 prosent av verdens energibehov kan dekkes av fornybare energikilder innen 2050 hvis klimapolitikken er offensiv nok, sier IPCC i en pressemelding om rapporten.
     
  • I dag utgjør fornybar energi 13 % av verdens energiforsyning. Rapporten ser på potensialet innen 6 fornybare teknologier; vind, vann, bio, sol, geotermisk og havkraft (bølge og tidevann).

Rapporten går gjennom 164 ulike framtidsscenarioer. Mer enn halvparten av scenariene anslår at andelen fornybar energi av den totale energiforsyningen vil øke til over 17 prosent i 2030 og mer enn 27 prosent i 2050. Et av scenariene viser at fornybar energi kan stå for 77 prosent av energiforbruket i 2050. Det vektlegges også at utbygging av fornybar energi kan innebære en sosial gevinst for verdens fattigste og ha positive helseeffekter.

Politikken avgjør

Ramon Pichs, visepresident til en av arbeidsgruppene innen FNs klimapanel uttaler i en pressemelding at:
– Denne rapporten viser at ressursene er tilgjengelige, men at politikken avgjør utfallet for fornybar energi i de kommende tiårene. Utviklingsland utgjør en viktig del av dette bildet – hvor 1,4 milliarder mennesker i dag lever uten tilgang til strøm, men samtidig bor der de beste forholdene for fornybar energi er.

Rapporten slår videre fast at det er ulike tiltak og virkemidler som vil fungere i forskjellige land.
– Rapporten er tross alt godt nytt for klimakampen. Vi har atter en gang fått bekreftet at potensialet er enormt. Nå trenger vi politiske tiltak som gjør at vi erstatter fossil energi med fornybar energi og reduserer klimautslippene. I Norge kan vi i løpet av få år få en fornybarandel på hele 78 prosent dersom vi setter fullt trykk på energieffektivisering og skånsom utbygging av fornybar energi, sier Lars Haltbrekken.