Gledelig med ny nettleie for bedre utnyttelse av strømnettet

Olje- og energidepartementet har lyttet til anbefalingen fra Naturvernforbundet og 28 organisasjoner og nettselskaper til endringer i nettleiemodellen. Nå blir det ny nettleie fra 1. juli.

Strømlinje i Norge
Foto: Statkraft/Flickr.com.

Etter flere år med debatt om innføring av ny nettleie, samlet en rekke organisasjoner og nettselskaper seg tidligere i år om en felles anbefaling til hvordan nettleien bør utformes. Bak enigheten ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder. Anbefalingen ble oversendt til Olje- og energidepartementet i mars i år.

Nå har departementet lyttet til forslaget og ny nettleie innføres fra 1. juli. Den viktigste endringen er at energileddet (som betales per kilowattime i forbruk) kan overstige 50 prosent av nettselskapenes inntekter fra den aktuelle kundegruppen. Kravet fra myndighetene var opprinnelig at energileddet skulle utgjøre maksimum 50 prosent. Dette mente Naturvernforbundet og andre at ville svekke insentivene til energisparing.

– Det er gledelig at departementet har fulgt anbefalingen som kom samlet fra miljøvernere, forbrukere, bransjeaktører og nettselskaper. Nå får vi en nettleie som motiverer til å spare energi og en bedre utnyttelse av strømnettet. Det bidrar til å begrense naturødeleggende kraftproduksjon og kraftlinjer, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

Ny modell åpner for å tidsdifferensiere energileddet som motiverer til flytting av fleksibelt forbruk (som elbillading) til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. I tillegg anbefales det at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet, skal hentes gjennom et kapasitetsbasert fastledd (som betales per måned), som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper.  

Det legges opp til en evaluering av ordningen om 2 år og Naturvernforbundet vil følge innføringen av ny nettleiemodell og evalueringen, slik at våre anbefalinger ivaretas videre.

Bakgrunn:

I juni 2021 vedtok OED nye forskriftskrav om hvordan nettleien for alle kunder i distribusjonsnettet skal utformes. De nye kravene skulle tre i kraft 1. januar 2022. Men etter et vedtak 22. desember 2021, ble innføringen utsatt til 1. juli 2022. Nå har det kommet en justering i den opprinnelige forskriften.