– God og riktig ordning

Naturvernforbundet er glad for at Regjeringen har lyttet, og nå gir ekstra støtte til bedrifter som gjennomfører energikartlegging og tiltak som reduserer energiforbruket. Det må følges opp med økt strømsparestøtte til husholdningene, mener Naturvernforbundet.

Portrett av lederen i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen

– Det er godt og riktig at strømstøtten til næringslivet koples tydelig til energikartlegging og grunnleggende sparetiltak, og at det settes utbytteforbud. Dette prinsippet bør videreføres også overfor kommuner og husholdninger, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Etterlengtet satsning

Naturvernforbundet har lenge etterlyst en satsning på energieffektivisering og -sparing. Det er den raskeste, billigste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å bidra til løsninger på energikrisen. Brukes det penger på tiltak som etterisolering, vinduer, styringssystemer, solceller og varmepumper, gir det lavere strømregninger for all fremtid. Ordningen som Regjeringen presenterte i dag for strømstøtte til næringslivet fremmer dette.

Også til husholdninger

På mandag samles Stortinget til ekstraordinært møte om strømsituasjonen. Naturvernforbundet krever da en satsing på energieffektivisering og -sparing også for husholdninger. I statsbudsjettet som legges frem i oktober forventer leder Gulowsen å se en kraftig økning i tiltak som kan gjøre strømsparing enklere i hus og hjem. Slik ordningen er nå, vil bli brukt over 40 milliarder på strømstøtte til husholdninger i 2022. Dette er 100 ganger mer enn det som brukes på å støtte tiltak for å spare strøm.

– I august ble det gitt nesten 3 kroner i støtte for hver kilowattime som ble brukt på Østlandet, i september blir den enda høyere. Gis det tilsvarende sum til etterisolering, vinduer og varmepumper, ville vi ha spart strøm og folk hadde fått lavere strømregninger for all fremtid, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Mulighet til krafttak

– Det er en skandale at ikke mer er gjort tidligere. Men nå har vi muligheten til å ta et krafttak for å bruke strømmen vår på en mer fornuftig måte. Strømsparing reduserer behovet for å bygge ut mer vann- og vindkraft, det reduserer regningen til forbrukere og industri og det frigjør kraft som vi trenger til å erstatte fossil energi, for å kutte klimagassutslippene. Et smartere miljøtiltak finnes ikke, sier Gulowsen.