Gratulerer med dagen!

I flere tiår, fra Alta-aksjonene til dagens kamper mot gruveindustri, mineralutvinning og naturødeleggende vindkraft, har naturvernere og samer kjempet sammen for naturen. Gratulerer med samefolkets dag!

– Alliansen med samene er kjempeviktig for Naturvernforbundet. Vi kjemper nå for å stanse planene om dumping av gruveavfall i Repparfjorden. Selv om Regjeringen har gitt grønt lys til gruveselskapet Nussir, skal vi vinne denne saken samme med samene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Fra Standing Rock til Kalvvatnan
I en rekke saker verden over kjemper miljøvernere side om side med urfolk. Det ferskeste eksempelet er Standing Rock-saken, der miljøaktivister og amerikansk urbefolkning aksjonerer for å stanse en oljerørledning i Dakota. Saken har fått stor oppmerksomhet, også i norske medier.

Vi trenger ikke å dra lengre enn til Kalvvatnan på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland for å finne en norsk «Standing Rock»-sak. Der har Naturvernforbundet og sørsamene i flere år arbeidet for å hindre byggingen av et vindkraftanlegg med 72 vindmøller. Det ville gitt store naturødeleggelser og ødelagt viktige reindriftsområder. I november 2016 sa Olje- og energidepartementet endelig nei til kraftplanene.

– I denne saken har olje- og energiminister Tord Lien satt hensynet til verdifull natur, sørsamisk kultur og fremtid i forsetet. Vi har stått skulder ved skulder med reindrifta og sørsamene i kampen om fremtiden til Kalvvatnan, sier Ask Lundberg.

Det begynte i Alta
Dagens allianse mellom Naturvernforbundet og samene stammer fra den største miljøaksjonen på norsk jord, kampen mot bygging av vannkraftverk i Alta-Kautokeinovassdraget. Gjennom flere år sto Naturvernforbundet sammen med samene og Folkeaksjonen. Det endte på nullpunktet i Stilla 14. januar 1981, da en hær på 600 politifolk arresterte 800 aksjonister, som blokkerte anleggsveien inn i området.

– Samer og miljøvernere satte uslettelige spor i norsk historie den dagen, og det skal vi gjøre igjen. Vi tapte kampen om Alta, men en viktig allianse ble skapt. I tiden som kommer skal vi vinne nye seiere sammen med samene, sier Ask Lundberg.