Greenpeace-aktivister arrestert i Russland

Mannskapet på Greenpeace-skipet Arctic sunrise ble arrestert av russiske myndigheter I dag. – Aktivistene må løslates øyeblikkelig, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Båt© Will Rose / Greenpeace

Greenpeace-båten Arctic Sunrise protesterte mot en russisk oljerigg i internasjonalt farvann da de ble bordet forrige uke, den 19. september. Medlemmer fra den russiske kystvakten slo ned på protesten ved å skjære opp livbåtene deres, skyte varselskudd og true demonstrantene med skytevåpen og kniver. Dagen etter, 19. september, ble skipet bordet av det Føderale sikkerhetsbyrået (FSB). Skipet er nå i havn i Murmansk, etter en aksjon som av flere har blitt omtalt som ulovlig under internasjonal lov.

Sårbare havområder

Demonstrantene aksjonerte mot oljeriggen Prirazlomnaya, drevet av Gazprom, som trolig vil bli den første oljeriggen i de sårbare arktiske havområdene. Oljeboring i Arktis er spesielt risikabelt. På grunn av ekstreme værforhold og store avstander, er sjansene for katastrofe svært høy. Oljeselskapet Shell har nylig blitt bannlyst fra å bore i Arktiske områder i USA, men har nå slått seg sammen med Gazprom for å utvinne olje og gass fra den russiske sokkelen i Arktiske farvann.

Slår ned på sivilsamfunnet

Arrestasjonene føyer seg inn i en lang rekke angrep på russiske miljøvernere og sivilsamfunn. Friends of the earth international, som Naturvernforbundet er tilsluttet, har allerede uttrykt støtte til russiske miljøvernere og menneskerettighetsforkjempere som arbeider i denne konteksten. Naturvernforbundets samarbeidspartnere i Russland har blant annet stadig mer motstand fra myndighetene, særlig med arbeidet mot radioaktivt avfall.

Friends of the earth-nettverket, som Naturvernforbundet er tilknyttet, fordømmer arrestasjonen. «Friends of the Earth International ønsker å bruke denne anledningen til å uttrykke soldidaritet med russiske miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner som arbeider i denne vanskelige situasjonen, og støtter denne uttalelsen når det kommer til Arcitc Sunrise. Fredelige demonstrasjoner beskytter vårt felles miljø, og er fundamentalt nødvendige i alle frie samfunn», skriver Jagoda Munic, stryreleder i Friends of the Earth International.

Støtter aktivistene

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, stiller seg bak Friends of the Earth International.

–          Fredelige aktivister kan ikke behandles på denne måten. Mannskapet på Arctic Sunrise bør frigis øyeblikkelig, sier Esmark, som særlig reagerer på at russiske myndigheter brukte våpen mot aktivistene.

I en tale til et arktisk forum kl 11:00 norsk tid i dag, uttalte Vladimir Putin at Greenpeace åpenbart ikke er pirater, men at de har brutt internasjonal lov. De 30 aktivistene fra Greenpeace som var om bord sitter nå i russisk varetekt, men er enda ikke presentert for tiltale.

Se nettsidene til greenpeace for mer informasjon, og for å uttrykke din støtte.