– Hårreisende vennetjeneste på høyeste hold i bjørneforvaltningen

Naturvernforbundet kunne i dag avsløre hvordan ledelsen i Klima og miljødepartementet hoppet bukk over ordinær saksbehandling og instruerte sin egen fagetat til å gi fellingstillatelse på bjørn til Høyremedlem og godseier i Hedmark Anders Kiær. Uten at bjørnen hadde tatt en eneste sau. Dagen etter vedtaket, 15. april i år, ble bjørnen skutt.

Glidende forvaltning 
– Terskelen for avliving av rovdyr senkes hele tiden. Men at Klima- og miljøministeren instruerer sitt eget fagdirektorat til å fatte et bestemt vedtak uten noen faglig grunn, er helt nytt – og skandaløst, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – Bjørnen er sterkt truet i Norge, det skal gode grunner til for å skyte enkelt individer. Selv KLD-ledelsen bekrefter overfor NRK at Miljødirektoratet neppe ville gitt fellingstillatelse hvis ikke Klima- og miljøministeren hadde påtvunget dem et positivt fellingsvedtak. 

Bakgrunn
Godseier Anders Kiær er leder i Nord-Trøndelag Høyre, men har svære eiendommer også i Hedmark. 15. april sender Klima- og miljødepartementet instruks til Miljødirektoratet om at beitelaget til Anders Kiær i Hedmark skal få tillatelse til å felle bjørn på eiendommen hans. Det følger ingen uten utredning eller begrunnelse med vedtaket.  Dette skjer etter at Kiær skriver en e-post til KLD om at han har snakket med statssekretær Lars Andreas Lunde på Høyres landsmøte om saken, der Lunde signaliserte at blit enklere å få fellingstillatelse nå fram overmot beitesesongen.

Bjørnens synderegister
Bjørnen var ikke anklaget for å ha tatt en eneste sau, men har ligget i hi i området gjennom vinteren. Når den dukket opp i våres, er det flere uker til sauer slippes på beite, og bjørnen kan da være et helt annet sted. I fjor sommer ble det gitt tillatelse til felling av en bjørn i samme område etter at den hadde tatt tre sau, men da kunne Kiær også dokumentere at dyret fortsatt befant seg i området der sauer beitet. 

Tidligere saker Naturvernforbundet har gått gjennom viser at Miljødirektoratet stiller langt strengere krav til fare for tap, eller påviste tap av sau til rovdyr, før de gir fellingstillatelse. At det ble tatt en bjørn i området i fjor sommer, gjør også at terskelen for avliving nok ville vært høyere.

– Det er uholdbart at dødsdommer for truede rovdyr skal deles ut i krokene på Høyres landsmøte, sier Haltbrekken. Stortinget har vedtatt et årlig ynglemål på 13, mens det i en årrekke har ligget på fem, seks. Inkludert «de norske» bjørnene som skytes i på svensk side, avlives nå hver tredje norske bjørn.

-Statsråd Helgesen må rydde opp, og garantere at dette er en form for forvaltning vi ikke skal se mere av, avslutter Haltbrekken.