– Helt bak mål at regjeringen åpner for mindre utslippskutt

I dag har regjeringen åpnet for at Norge kan kutte tre millioner tonn CO2 mindre i Norge. – Dette er helt bak mål, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringen har vedtatt å overføre tre millioner kvoter fra EUs kvotesystem til ikke-kvotepliktig sektor i Norge. Ved å overføre kvoter til ikke-kvotepliktig sektor, betyr det at Norge åpner for å kutte mindre utslipp fra transport, landbruk, oppvarming i bygg og avfall.

– Når regjeringen forsøker å selge dette som en glad-sak, er det sminking av sannheten. Vi må slutte å prøve å komme oss unna å kutt utslipp i Norge, både av hensyn til vår rettferdige andel av klimadugnaden, men også vår egeninteresse i ikke å henge etter i omstillingen, sier Lundberg.

Bakgrunn

Når regjeringen overfører kvoter fra kvotepliktig sektor (olje, gass og industri) til ikke-kvotepliktig sektor (transport, landbruk, oppvarming i bygg og avfall), kan kvotene brukes for å redusere behovet for utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor, eller slettes.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier at hvis kvotene slettes kan det føre til overoppfyllelse av klimamål. Men hvis overførte kvoter ikke brukes for å oppfylle mål i ikke-kvotepliktig sektor kan de kun slettes på slutten av perioden, ikke nå. Det er bare overføringen som vedtas i dag. Regjeringen åpner derfor for at kvoter kan brukes til å redusere kuttbehovet i ikke-kvotepliktig sektor.

Det er også mye som tilsier at disse kvotene ikke representerer reelle utslippskutt i andre land. Det store overskuddet i kvotesystemet gjør at det ikke vil merkes noe særlig at det tas ut kvoter.

Kort oppsummert betyr vedtaket at Norge får kutte mindre i ikke-kvotepliktig sektor, uten at dette kompenseres med reelle kutt i andre europeiske land gjennom kvotesystemet.