– Hensynsløs klappjakt på kritisk truet ulv

Seks forskjellige rovdyrnemnder har hver for seg vedtatt at så godt som all ulv i Norge skal kunne skytes i vinter. Faktisk er jaktkvoten omtrent like stor som det forskerne har dokumentert av levende ulv i Norge.

ulvKjekol, Istock.

– Dette viser hvilken hensynsløs politikk rovdyrnemndene kjører, stikk i strid med nasjonale miljømål og Stortingsvedtatt rovdyrpolitikk, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

– Mange spør seg nå om rovdyrnemndene har et ønske om å fjerne ulven fra norsk natur, sier Håpnes.

Vil knapt være ulv igjen
Det er vedtatt at det kan skytes 32 ulver fordelt på fem familiegrupper inne i ulvesonen. I tillegg er det vedtatt at det kan skytes 27 ulver ellers i Norge utenfor ulvesonen (3 ulver i region 1, 3 ulver i region 2, 7 ulver i region 3, 12 ulver i region 4 og 5 utenfor ulvesona samt 2 ulver i region 6). Det gir en totalkvote på at inntil 59 ulver kan skytes i Norge i vinter. Dette kommer i tillegg til de 18 ulvene som allerede er skutt hittil i 2020. 

I henhold til tallene fra Rovdata var det registrert 80-81 ulver i Norge per 31. mars når grenseflokkene teller halvparten slik Stortinget har vedtatt. Trekker vi fra ulvene som allerede er skutt, blir tallet på ulv 62-63. Om kvotene på 59 ulver blir stående, vil det knapt være ulv igjen i Norge etter vinterens jakt. Dette er basert på de siste oppdaterte forskningstallene (per 31.03. 2020) med fratrekk av døde dyr.

– Fullstendig uansvarlig
– Dette er ekstremforvaltning i strid med lover, Stortingsvedtak og internasjonale forpliktelser. Det er fullstendig uansvarlig å la politiske nemnder styre artsbevaringen slik de gjør her, sier Håpnes.

Naturvernforbundet har klaget på mange av vedtakene, men Klima– og miljødepartementet (KLD) har likevel ikke endret kvotene utenfor ulvesonen. Naturvernforbundet har også klagd på vedtak om skyting av 32 ulver i fem familiegrupper inne i ulvesonen. Denne klagen er ennå ikke avgjort av KLD.

– Vi forventer at det ikke blir ulvejakta inne i ulvesonen siden det allerede er vedtatt at alt for mange ulver kan skytes i resten av landet nå i vinter.

Med en kvote der opptil 59 ulver kan skytes vil det være svært lite ulv igjen i Norge hvis rovdyrnemndenes vedtak skulle bli stående. Det betyr også at all ulv skal skytes vekk fra 95 prosent av norsk landareal (ref. kvote på 27 ulver), siden den lille ulvesona kun utgjør knappe 5 prosent. Hvis nemndenes vedtak ikke endres sitter vi igjen med kun en ulvefamilie og to grenseflokker. Stortinget har vedtatt mål om 4-6 familier hvorav minst tre helnorske ulvefamilier.