Hjemmesnekret iskantdefinisjon: – Knefall for oljeindustrien

Naturvernforbundet raser etter at regjeringen vil tillate oljeboring innenfor iskantsonen.

– Hvis det er ett område i Arktis det er verdt å ta vare på, så er det iskantsonen. At regjeringen trosser de faglige anbefalingene er et svik mot en kunnskapsbasert forvaltning og styrer Norge i helt feil retning, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener at regjeringen har gjort et fullstendig knefall for oljeindustrien når de nå har gått inn for en grense på 15%. Forskning underbygger at det ikke bare er selve isen som er avgjørende for livet i Arktis. Hele iskantsonen, med overgangen fra fast is til åpent farvann, er sårbart og verdifullt. Derfor anbefaler alle de miljøfaglige etatene å sette grensa ved maksimal isutbredelse, det vil si en isfrekvens på 0,5%). En slik grense havner imidlertid i konflikt med allerede tildelte oljelisenser, og regjeringen har derfor landet på sin egen definisjon på 15% som plasserer den sørlige grensen for iskantsonen ovenfor de tildelte oljelisensene.

– Det er ikke til å tro at regjeringen har mekket i stand sin egen iskantgrense som tilfeldigvis går rett nord for oljeblokkene som allerede er tildelt. Denne politikken viser at Høyre på ingen måte er det kunnskapspartiet de påstår å være, men snarere en nikkedukke for oljelobbyen, sier Lundberg.

Regjeringens iskantgrense er i stor grad lik som i dag. Enkelte steder går den ørlite lenger sør, mens andre steder går den noe lenger nord. Dette til tross for at den oppdaterte miljøfaglige kunnskapen har funnet ut at den verdifulle iskantsonen går lengre sør enn dette.

– Det er helt uforståelig om miljøpolitikere fra noen av regjeringspartiene forsøker å selge dette som en seier. Her har man sagt til oljeindustrien at de skal få dure på som vanlig, uten at oppdatert kunnskap skal sette noen grenser for dem. Det er rett og slett helt utrolig, sier Lundberg.

Dette er imidlertid ikke første gangen at regjeringen overser miljøfaglige råd vedrørende oljeboring i sårbare områder. En gjennomgang fra Naturvernforbundet viser at Solbergregjeringen har ignorert samtlige frarådinger fra statens egne miljøinstanser når det gjelder oljeboring i sårbare områder. Mens den rødgrønne regjeringen overså 80% av disse rådene, har man i løpet av Solberg sin regjeringsperiode oversett 100%.
 
Kampen er ikke over

Naturvernforbundet lover at de ikke kommer til å gi seg i denne saken. Nå forventer de at Arbeiderpartiet vil holde løftet sitt om å trå ekstra varsomt innenfor iskantsonen av hensyn til natur og miljø.

– Naturvernforbundet kommer aldri til å godta at regjeringen ofrer våre sårbare, arktiske områder til oljeindustrien, spesielt ikke i en tid hvor utslippene må kuttes drastisk. Arbeiderpartiet har tidligere sagt at de mener fakta må ha makta, det forventer vi at de nå følger opp. Dette er havområder med viktige nøkkelfunksjoner for hele økosystemer, de må vi ta vare på, sier Lundberg.

Kontaktpersoner for kommentarer

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet – sal@naturvernforbundet.no, 913 317 29