Husholdningene må prioriteres i Enovas støtteprogrammer

Publisert 03.12.2020 av Audun Randen Johnson

I 2020 betaler ikke Enova ut minimumsbeløpet som er satt av til husholdninger. Da er det helt uforståelig at Enova kutter i støtten til flere populære tiltak fra 1. juli 2021. Det skriver Naturvernforbundet og 23 andre organisasjoner til Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Vi mener støtten til energitiltak må økes.

Allerede våren 2020 kommuniserte Naturvernforbundet og andre organisasjoner til Stortinget, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og Enova at støttesatsene for Enovatilskuddet i 2020 kunne dobles. I juni etterlyste 22 organisasjoner satsing på energieffektivisering i regjeringens krisepakke

Det er svært skuffende at regjeringen og Enova gjennom koronakrisen har gjort så lite for å nå ambisiøse klimamål og sikre grønne arbeidsplasser.

I brevet ber vi om at det ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 tas inn følgende merknad: «Komiteen ber regjeringen i ny fire-års avtale med Enova å øke summen som avsettes til en rettighetsbasert ordning for energitiltak i husholdningene til minimum 500 millioner kroner. Ordningen må også utvides med nye tiltak, og herunder støtte til trinnvise bygningstekniske tiltak. Borettslag og sameier må bli egen målgruppe i Enova.»

Forbrukerne må få mer igjen av Enova

Per 1. desember har Enova kun utbetalt 139 millioner kroner for 2020. I fireårsavtalen mellom departementet og Enova som gjelder for perioden 2017 – 2020 er det presisert at 250 millioner årlig skal være et minimum. Enova klarer i 2020 ikke å bruke opp pengene som er satt av til energitiltak i boliger. Likevel fastholder Enova kutt i tiltak og støttebeløp fra 1. juli 2021. Dette kuttet har tidligere vært varslet og reversert 1. april 2020, 1. juli 2020 og 1. januar 2021.

Fremfor å kutte burde støttebeløpet dobles for alle energitiltak som Enova støtter, og Enova må fortsette å støtte populære tiltak som folk flest har økonomi til å gjennomføre. Ordningen må også omfatte nye tiltak, og herunder trinnvise bygningstekniske tiltak slik at det er mulig for flere å dra nytte av ordningen.

Vi må øke satsingen på energieffektivisering og egenproduksjon i Norge hvis vi skal nå våre klimamål, og samtidig skape mange nye arbeidsplasser. Den strømmen vi sparer i boligene våre kan brukes til å fase ut fossil energibruk i transportsektoren og industrien.

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.12.2020