Hva er karbonavgift til fordeling (KAF)?

Naturvernforbundet støtter forslaget om å innføre en «karbonavgift til fordeling», også kalt KAF. Det er en ny måte å endre skattesystemet, slik at det alltid vil lønne seg å leve på en klimavennlig måte.

Alle snakker om et «grønt skatteskifte», men stadig er det billig å forurense, og dyrt å leve miljøvennlig. Derfor støtter Naturvernforbundet nye forslag til hvordan vi kan endre skattesystemet slik at miljøvern lønner seg, og forurensere betaler for de kostandene de påfører mennesker og miljø.

På vårt landsmøte i 2015 vedtok vi en uttalelse til støtte for Karbonavgift til fordeling (KAF). KAF er en ”Robin Hood”-avgift på karbon. De med høy inntekt, høyt forbruk og dermed stort karbonfotavtrykk betaler mer enn de får tilbake. De med lavt forbruk og dermed et lite karbonfotavtykk, får mer tilbake enn de betaler inn. KAF er svært enkelt:

• Det kreves inn en avgift på all produksjon og import av fossile drivstoff. Denne avgiften skal stige forutsigbart med et fast beløp hvert år.

• De innsamlede midlene deles uavkortet ut igjen med et likt beløp f.eks. månedlig til alle innbyggere i landet.

• Ved import av varer fra land som ikke har tilsvarende karbonavgift, blir det ilagt karbontoll tilsvarende karbonavgiften innenlands, for karbonutslippene som er gått med til produksjon og transport av varen.

• Ved eksport av varer, blir det gitt refusjon for innbetalt avgift for karbonutslipp fra produksjon og transport, så sant det ikke kreves inn karbonavgift i samme størrelsesorden fra importlandet. Det vil da bli attraktivt for eksportland å innføre karbonavgift, slik at de selv beholder disse midlene, framfor at importlandet krever dem inn. Slik vil avgiften kunne spre seg til andre land.