Hva gjør Naturvernforbundet på COP?

Helt siden FNs miljøkonvensjoner ble vedtatt i Rio i 1992, har Naturvernforbundet fulgt de internasjonale forhandlingene.

Intervju under klimatoppmøtet i Paris i 2015Kristian S. Aas

Naturvernforbundet har fulgt FNs klimaforhandlinger helt siden starten. I flere år i opptakten til Paris-toppmøtet var vi sivilsamfunnets representant i den norske forhandlingsdelegasjonen. Vi har også hatt utstrakte samarbeidsprosjekter om internasjonal klimapolitikk med miljøbevegelse i andre land, først og fremst i Sentral- og Øst-Europa og i Afrika. Vi har koordinert og hjulpet disse med å få fremmet sitt budskap i forhandlingene.

Samtidig er vi medlem av to av de største nettverkene for miljøorganisasjoner under klimaforhandlingene, Climate Action Network og Friends of the Earth.

Vi er en del av delegasjonen fra det norske sivilsamfunnet, koordinert av Forum for utvikling og miljø. Vi deltar i deres arbeid med utarbeidelse av posisjonsnotater som skal vise hvordan vi ønsker å påvirke, og deltar på møter på klimatoppmøtet, både med norske forhandlere, andre miljøorganisasjoner og nettverk for klimahandling og rettferdig omstilling.

Klimatoppmøtene er ikke lenger bare en arena der politikere diskuterer spissfindigheter i internasjonale FN-avtaler, de har også utviklet seg til å bli en enorm møteplass for alle som arbeider med klimarelaterte saker. Ikke bare for miljøbevegelsen, men også for fagbevegelse, urfolksorganisasjoner, næringsliv, energibedrifter, oljeindustri, transportbedrifter, gründere, religiøse samfunn – kort sagt en broket forsamling av interesser. Alle forsøker å påvirke forhandlingene, knytte kontakter og presse på for sine løsninger.

Hvis det har vært viktige møter arrangert i Europa, har Naturvernforbundet sammen med andre organisasjoner gjerne reist med mange deltakere i tillegg til de akkrediterte. Det er nemlig svært mange arrangementer som foregår utenfor FN-sonen der man må ha akkreditering for å slippe inn, og der er det fritt frem for å møte opp. Til klimatoppmøtet i Paris var vi med på å arrangere Klimatoget, en reise med tog fra Oslo til Paris.