Hvor mye utslipp må den nye regjeringen kutte for å nå Norges klimamål?

Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken må kutte mer utslipp hvert år enn utslippene falt under finanskrisen eller koronapandemien – eller som Solberg-regjeringene klarte å kutte i løpet av 6 år før pandemien.

Hvor mye utslipp må Norge kutte for å nå sitt 2030-klimamål?

Norges klimamål (som meldt inn til FN) krever at Norge kutter sine utslipp med 50-55 prosent (sammenlignet med utslippene i 1990) innen 31. desember 2030.

I tråd med Parisavtalens mål om «høyest mulige ambisjon» og Norges høye historiske ansvar for klimagassutslipp, bør den nye regjeringen sikte på 55 prosent utslippskutt – og at alle kuttene tas i Norge, uten bruk av kvotekjøp.

Norske utslipp i 1990 var 51,2 millioner tonn.

Hvis Norge kutter dette med 55 prosent, blir Norges utslipp i 2030 23,0 millioner tonn.

Norske utslipp i 2020 var på 49,3 millioner tonn. Derfor må Norge kutte forskjellen mellom dette og 23,0 millioner tonn. Utslippskuttene innen 2030 utgjør derfor 26,3 millioner tonn.

Hva betyr dette for den kommende regjeringen?

En ny regjering vil først ha fullt ansvar for utslippene i 2022. Da blir utslipp i 2021 utgangspunktet for hvor mye regjeringen må kutte. Tall for utslipp i 2021 er ikke ennå tilgjengelige. Utslippene falt i 2020 på grunn av koronapandemien. 2021s tall kan være høyere gitt at det er mer aktivitet etter den store nedstengninen, men det har også vært restriksjoner i 2021 og utslippene kan reduseres av ulike tiltak. For sikkerhets skyld forutsetter vi derfor ingen endring i norske utslipp i 2021 fra 2020.

Fra og med 2022 og til slutten av 2030, har Norge 9 år til å nå sine klimamål.

26,3 millioner tonn utslippskutt delt over 9 år betyr at 2,9 millioner tonn må kuttes hvert år til og med 2030.

Fra og med 2022 til og med 2025, må den nye regjeringen kutte 11,7 millioner tonn på 4 år.

Hvordan ser dette ut i forhold til hva tidligere regjeringer har gjort?

Den største årlige utslippsreduksjonen siden 1990 var mellom 2008 og 2009 – under finanskrisa. Denne reduksjonen var på 2,5 millioner tonn, mindre enn det som må kuttes hvert år til og med 2030.

Under en annen krise – koronapandemien – falt utslippene med 1,7 millioner tonn mellom 2019 og 2020. Dette er fremdeles mye mindre enn det som må kuttes hvert år til og med 2030.

Den største årlige utslippsreduksjonen utover disse krisene var fra 2018 til 2019 – en reduksjon på 1,8 millioner tonn. Det utgjør kun 62 % av det som må kuttes hvert år til og med 2030.

I løpet av 6 år fra 2013 til 2019 (det vil si før koronapandemien), klarte Solberg-regjeringene å kutte bare 2,6 millioner tonn – som også er mindre enn det som må kuttes hvert år til og med 2030.

Den største utslippsreduksjonen over 4 år har vært på 4,1 millioner tonn i perioden 2016-2020. Med andre ord: Selv med koronapandemien, har ingen regjering klart å redusere utslipp i nærheten av det som må kuttes de kommende 4 årene.

Den nye regjeringen må gjøre en historisk innsats for klima fra første dag. Klarer dere dette, Støre, Vedum og Lysbakken? Vi er mange som følger med! Og her er oppskriften for en kraftig klima- og naturpolitikk – våre innspill til regjeringsforhandlingene!